6. - 14. června 2015 8. ročník MFKH umělecký ředitel - Jiří Bárta

O festivalu

Vážení přátelé,

vítáme vás na webových stránkách Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Minulých 7 ročníků bylo velmi úspěšných, a tak věříme, že vás ani letos nezklameme.

Umělecký ředitel JIří Bárta připravil i letos velmi nápaditou dramaturgii a vybral vynikající interprety, s kterými se mu velmi dobře pracuje. Mnohé z nich již znáte a festival si bez nich nedovedeme ani představit (Konstantin Lifschitz, Michel Raison, Terezie Fialová, Karel Untermüller, Roman Patočka a mnoho dalších).

Naše pozvání po 5 letech opět přijala světově známá houslistka Chloë Hanslip (GB) a můžeme se těšit na vynikajícího českého klavíristu Karla Košárka.

Kromě klasického komorního repertoáru připravil Jiří Bárta i něco navíc. Zahajovací koncert věnujeme jazzu a jeho propojení s klasickou hudbou. Tento program nabídneme i studentům na gymnáziu. Po úžasném úspěchu před 2 lety Jiří Bárta opět zařadil do 8. ročníku skladbu od Pink Floyd.

Letošní ročník věnujeme 20. výročí zapsání Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNESCO.

Věřím, že si některý z 11 koncertů vyberete a přijdete do chrámu sv. Barbory nebo kaple Božího těla, abyste prožili něco mimořádného.

V loňském roce jsme vám na našich webových stránkách nabídli možnost podpořit festival a stát se jeho součástí. Bylo pro nás velmi příjemným zjištěním, kolik z vás festival podpořilo. Za to velmi děkujeme a věříme, že i letos se mezi vámi najdou ti, kteří festivalu pomohou.

Těšíme se na vás.

Alena Turková,
ředitelka festivalu

Z minulého ročníku jsme zaznamenali úžasný Dvořákův Violoncellový koncert h moll a vydali ho na DVD, které si můžete objednat na webových stránkách Lotosu: www.lotoscd.cz.

Program

Interpreti

Galerie

Fotografie z aktuálního ročníku

Videa

Podpořte festival

Vážení příznivci kutnohorského festivalu,

nejdříve děkujeme všem dárcům, kteří podpořili loňský ročník festivalu a tím velmi výrazně pomohli k jeho úspěšnému průběhu

Dovolujeme si vás i letos požádat o podporu Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Důvodem je stále složitější situace náš festival finančně zajistit. Z veřejných zdrojů získal festival v r. 2014 34% ze svého rozpočtu, dalších 12% z prodeje vstupenek. Pokud chceme udržet vysokou festivalovou úroveň, jsme odkázáni na finanční podporu ze soukromé sféry.

Recenze a jiné tiskoviny

Vstupenky

Vstupenky budou v prodeji od 15. března 2015

Na konkrétní koncerty máte možnost objednat vstupenky elektronicky v sekci Program.

 • Základní vstupné: 300,- Kč
 • VIP vstupenky: 500,- Kč
 • VIP vstupenka na koncert 9. června: 600,- Kč
  VIP vstupenky zahrnují rezervaci sedadla na jméno v prvních 4 řadách
 • Vstupenky na 2 koncerty 12. června: 400,- Kč,
  každý zvlášť á 300,- Kč
 • Vstupenky pro důchodce (65+), studenty, držitele průkazů ZTP a děti (10-15): 200,- Kč
 • Abonentní vstupenka pro 9 koncertů: 1.500,- Kč - nezahrnuje koncert 9. června

Prodejní místa

 • web MFKH - Program 8. ročníku (prodej viz podrobnosti) www.mfkh.cz
 • Lotos, Ke Stírce 52, Praha 8, 777 563 952, 774 563 025, cd.lotos [@] iol.cz, alena [@] mfkh.cz, www.mfkh.cz
 • v síti TICKETPRO TICKETPRO
 • Kutná Hora - Inf. centrum, Palackého nám. 377, 327 512 378, infocentrum [@] kh.cz
 • Kutnohorské léto, www.kutnohorskeleto.cz, 327 536 900, info [@] hotelopat.cz
 • Kolín – Městský společ. dům, 731 478 419, msd.kolin [@] volny.cz
 • Městské divadlo v Kolíně, Smetanova 557, 321 727 719, info [@] divadlokolin.cz
 • Čáslav - Inf. centrum, nám. J. Žižky z Trocnova, 327 300 265, info [@] meucaslav.cz
 • Čáslav - Dusíkovo divadlo, Masarykova 194, 327 312 139, divadlocaslav [@] seznam.cz

Kontakty

 • Ing. Alena Turková, výkonná ředitelka hudebního festivalu: tel.: 777 563 952, e-mail: alena [@] mfkh.cz, lotos [@] mfkh.cz, cd.lotos [@] iol.cz
 • Kateřina Ferlesová, produkce hudebního festivalu: tel.: 774 563 025, e-mail: lotos [@] mfkh.cz, cd.lotos [@] iol.cz

Více o programu

Maurice Ravel: Sonáta pro housle a violoncello

I. Allegro
II. Scherzo. Très vif
III. Lent
IV. Finale. Vif, avec entrain

Karl Stamitz: Kvartet Es dur pro klarinet a smyčce č. 4, op. 8

I. Allegro
II. Andante
III. Rondo. Allegro

Hudba Maurice Ravela (1875–1837), který bývá často neprávem označován za Debusssyho epigona, se vyznačuje technickou perfekcí a precizně promyšleným detailem. Ravel byl po matce baskického původu a jeho kompoziční jazyk ovlivnil kromě tohoto regionu i ruský folklór či hudba orientu nebo Afriky. Ravelova hudba nechce sdělovat poselství, nezrcadlí se v ní autorovo nitro, nicméně odráží životní pocit vrstvy, k níž autor náležel. Byla to společnost aristokratů a vzdělané buržoazie, která v Evropě 20. let ztrácí vliv a jejíž ideál krásy se dávno rozpadl. Sonáta pro housle a violoncello z let 1920–22 má sice konvenční čtyřvěté schéma, ale dva hlasy se pohybují naprosto svobodně, často každý v jiné tónině – vliv zde určitě měla tvorba Stravinského, Bartóka a Schönberga. Souzvuky na sebe drsně narážejí, ovšem tato drsnost je zmírněna citlivou melodikou a technickou vybroušeností. Dva jednohlasé nástroje bez doprovodu ukazují v nejčistší formě Ravelovo kontrapunktické mistrovství a schopnost stvořit smysluplný dialog dvou příbuzných, a přitom rozdílných hlasů.

Karl Stamitz (1745–1801) byl synem Johanna Stamitze, jinak též Jana Václava Stamice z Německého Brodu. Stamic starší byl jedním ze zakladatelů tzv. mannheimské školy – tvůrčí dílny u orchestru na dvoře mannheimského kurfiřta, z níž se stal fenomén proslulý v celé Evropě. I mladý Mozart navštívil město na soutoku Rýnu a Neckaru, aby se poučil v komponování pro orchestr. Karl Stamic patřil ke generaci, která se kvůli přesunu panovníkova dvora rozprchla do Evropy. Největší talenty, Johannovi synové Karl a Anton Stamitz, si včas našli uplatnění v Paříži a jejich tvorba byla ovlivněna kosmopolitní metropolí. Kvartet B dur op. 8, č. 4 náleží k šestici kvartetů, jejichž tisk se zachoval v berlínské (kdysi královské) knihovně. Vrchní hlasy jsou v tomto cyklu svěřeny hoboji, klarinetu nebo flétně, part violy je obsaditelný lesním rohem. Variabilita obsazení a také bezstarostný charakter hudby svědčí o tom, že jde o díla komponovaná v duchu divertimenta, tedy pro povyražení zdatných amatérů  a k potěšení jejich obecenstva.

Dita Hradecká