MFKH 2022 headline

Pátek 7. 6. 2024 / 17:00 / kostel sv. Jana Nepomuckého

SMETANA SVĚTOVÝ

Bedřich Smetana: Bagatelles et Impromptus

Nevinnost / Sklíčenost / Idyla / Touha / Radost / Láska / Nesvár

Bedřich Smetana: Vzpomínky na Čechy ve formě polek, op. 12 a 13 – výběr

Bedřich Smetana: Lístky do památníku, op. 3 

Robertu Schumannovi – Píseň pocestného – Je slyšet sykot, hukot a svist

Bedřich Smetana: Koncertní etuda Na břehu mořském, op. 17

Bedřich Smetana: Sny

I. Zaniklé štěstí
II. Útěcha
III. V Čechách: Vesnický výjev
IV. V salóně
V. Před hradem
VI. Slavnost českých sedláků

Jitka Čechová – klavír

Košík