MFKH 2022 headline

Jan Krejča

theorba

Studoval hru na loutnu s předním českým loutnistou Rudolfem Měřínským. Další studium ho vedlo na mistrovské kurzy u legendárního profesora Hopkinse Smitha, u Lindy Sayce a Jakoba Linberga.

Je zakládajícím členem ansámblu Les Voix Humaines Prague, souboru specializovaném na provádění francouzské hudby 17. a 18. století na dobové nástroje, považovaném za přední těleso v interpretaci francouzského baroka u nás.

Pravidelně účinkuje na hlavních domácích i evropských festivalech a je častým hostem uměleckých souborů specializovaných na starou hudbu, jako jsou např. Musica Florea, Collegium Marianum, Capella Regia, Collegium 1704, Hipocondria ensemble aj.

Jako ansámblový hráč se podílel na více než patnácti nahrávkách. Sólové CD vyšlo Janu Krejčovi v roce 2019 u společnosti Arta records pod názvem Intavolatura di Tiorba.

Terezie Fialová