MFKH 2016

Jarmila Vlachová

Terezie Fialová

Jarmila Vlachová

Česká republika

akordeon

 

 

vzdělání : 

ZŠ       Plzeň, Malická ul.(1985-1993)

SŠ       Konzervatoř Plzeň – obor Akordeon (1993-1999) – obor Klavír (1997-2003)

VŠ       Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra hudební kultury – aprobace Akordeon – Hudební výchova (1999-2005)

Royal Academy of Music (Aarhus, Dánsko)

 

 • stáž (2005)
 • postgraduální studium (2006, 2007)

 

 další studium a speciální kurzy:

ZUŠ Plzeň, Chválenická ul. (1985-1993)

Státní jazyková škola – kurz angličtiny pro pokročilé

řidičské oprávnění (1997)

 

umělecká činnost:

 

koncerty:

 

 •  v oblasti sólové i komorní
 • sólová spolupráce s Plzeňskou filharmonií na koncertech a natáčení pro Český rozhlas
 • interpretace dedikovaných skladeb soudobých plzeňských a pražských autorů (Jaromír Bažant, Jiří Bezděk, Jiří Laburda, Eduard Douša aj.) a jejich soustavné natáčení
 • aktivní spolupráce s Českým rozhlasem v oblasti nahrávání původní akordeonové literatury
 • profilové CD s názvem Accordion (2004), 2007 připravuje druhé profilové CD (vydavatel Royal Academy of Aarhus,Dánsko)
 • s koncertním mistrem České filharmonie Miroslavem Vilímcem
 • koncertní a natáčecí spolupráce
 • společná účast na festivalu Hudba v synagogách Plzeňského regionu (2006,2007),
 • spolupráce na propagačním CD tohoto festivalu (2007)
 • pravidelná účast na festivalu Smetanovské dny v Plzni (2006,2007)
 • pravidelná koncertní činnost s manželem Davidem Niederlem, zástupcem koncertního mistra Plzeňské filharmonie
 • v oblasti populární hudby spolupráce se zpěvačkou Radkou Fišarovou v republice i v zahraničí
 • rozsáhlá koncertní činnost v ČR i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Dánsko)
 • pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR společně s předními českými výtvarníky účast na projektu ‚,České umění pro brazilské Lidice” (2003 a 2005)

 

ceny:

 

 •  mezinárodní akordeonová soutěž Hořovice – I.cena (2000)
 • celostátní mezifakultní kolo SVOČ Olomouc – I. cena (2001)
 • celostátní mezifakultní kolo SVOČ Praha – II.cena (2002)
 • zvláštní ocenění Rektora ZČU prof.Ing. Zdeňka Vostrackého,DrSc.(2002)
 • titul Laureát 51. ročníku Mezinárodní akordeonové soutěže Trophée Mondial de l´Accordéon (Lorient, Francie 2001)
 • titul Laureát 52. ročníku Mezinárodní akordeonové soutěže Trophée Mondial de l´Accordéon (Belluno, Itálie 2002) a II. cena
 • cena Plzeňský Orfeus udělena nadací 700 let města Plzně (udělována mladým hudebníkům v oblasti vážné hudby) za rok 2004

 

Košík