MFKH 2016

Konstantin Lifschitz

Konstantin Lifschitz

Konstantin Lifschitz

Rusko

klavír

Hudebního festivalu v Kutné Hoře se pravidelně každý rok účastní.

Patří k nejvýraznějším pianistům dneška. Narodil r. 1976 v Charkově na území dnešní Ukrajiny, odkud během studií odešel do Moskvy.

Jako klavírista se od počátku zajímal o starou hudbu, zejména o Rameaua, francouzské baroko a samozřejmě Johanna Sebastiana Bacha. Studoval také v Londýně na Royal Academy of Music, kde podstatně rozšířil svůj repertoár, ale k Bachovi se pravidelně vrací.

Jeho nahrávky, kterých je už několik desítek, byly vždy vysoko ceněny kritikou a nahrávka Goldbergových variací z roku 1994 získala dokonce nominaci na Grammy.

Od roku 2008 je na univerzitě v Lucernu profesorem klasického klavíru. Je žádán i jako dirigent a příležitostně vystupuje i jako hráč na harfu.

Podnikl řadu uměleckých cest a jeho zájem o hudbu byl vždycky úzce propojen se zájmem o architekturu, japonské divadlo a další inspirační zdroje.

www.konstantinlifschitz.de

 

Košík