MFKH 2022 headline

Konstantin Lifschitz

Rusko

klavír

Jeden z nejvýraznějších pianistů dneška se narodil v roce 1976 v Charkově na území dnešní Ukrajiny, odkud během studií odešel do Moskvy. Jako klavírista se od počátku zajímal o starou hudbu, zejména o Rameaua, francouzské baroko a samozřejmě Johanna Sebastiana Bacha. Studoval také v Londýně na Royal Academy of Music, kde podstatně rozšířil svůj repertoár, ale k Bachovi se pravidelně vrací.

Jeho nahrávky, kterých je už několik desítek, byly vždy vysoko ceněny kritikou a nahrávka Goldbergových variací z roku 1994 získala dokonce nominaci na Grammy. Od roku 2008 je na univerzitě v Lucernu profesorem klasického klavíru. Je žádán i jako dirigent a příležitostně vystupuje i jako hráč na harfu.

Podnikl řadu uměleckých cest a jeho zájem o hudbu byl vždycky úzce propojen se zájmem o architekturu, japonské divadlo a další inspirační zdroje.

Hudebního festivalu v Kutné Hoře se účastní pravidelně.

V roce 2021 debutoval na 14. ročníku se všemi 32 Beethovenovými klavírními sonatami.

www.konstantinlifschitz.de

 

Konstantin Lifschitz