MFKH 2016

Musica Minore

Martina Bačová

Musica Minore

Česká republika

komorní soubor

byl založen v roce 2007 mladými špičkovými umělci a je tělesem, které interpretuje komorní hudbu od baroka až po současnost, včetně vlastní tvorby. Ambicí souboru je spolupráce s různými sólisty (z předních českých umělců jsou to např. V. Hudeček, B. Matoušek, J. Stivín, K. Englichová, ze sólistů mladé generace např. J. Špaček, J. Mráček, L. Klánský, J. Vodička, aj.).  Soubor pravidelně koncertuje na domácích i zahraničních festivalech a pódiích.

Košík