MFKH 2016

Petr Zdvihal

Terezie Fialová

Petr Zdvihal

Česká republika

housle

studoval na Konzervatoři Pardubice (prof.Vladimír Kulík) a AMU v Praze (prof. Václava Snítil). Během studií se zúčastnil mistrovských kurzů prof.Alberta Lysyho ve Švýcarsku. V r. 1998 spoluzaložil Heroldovo kvarteto, jehož je primáriem. Ansámbl koncertoval s řadou vynikajících instrumentalistů, např. s Josefem Sukem, Michalem Kaňkou, Lubomírem Malým, Milanem Řeřichou či Ivo Kahánkem; podnikl rovněž koncerfní turné po Španělsku s violoncellistou Jiřím Bártou. Petr Zdvihal je dlouholetým členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde působí jako koncertní mistr.

Košík