MFKH 2016

Program XII. ročníku – 10. koncert

Neděle 9. 6. 2019 / 15:00 / kostel Zvěstování Panny Marie – Bohdaneč u Kutné Hory

POSTLUDIUM

 

Johann Sebastian Bach: Suita č. 3 C dur BWV 1009 pro sólové violoncello
 • Prélude
 • Allemande
 • Courante
 • Sarabande
 • Gigue
Johann Sebastian Bach: Sonáta č. 1 g moll BWV 1001 pro sólové housle
 • Adagio
 • Fuga
 • Siciliano
 • Presto
Maurice Ravel: Sonáta pro housle a violoncello
 • Allegro
 • Scherzo. Très vif
 • Andante
 • Finale. Vif, avec entrain.

 

Roman Patočka – housle, Jiří Bárta – violoncello

 

Více o programu

Síla jednohlasu, účinek dvojhlasu. Johann Sebastian Bach dokázal v jedné melodické lince rozehrát imaginární dialogy a kontrapunkty, tyto linie jsou plné latentních harmonií. Šest suit pro sólové violoncello patří k úhelným kamenům evropské hudby. Každý violoncellista cítí potřebu se s nimi konfrontovat. Také Jiří Bárta po své nahrávce z mládí vstoupil (a nevstoupil) v další životní a umělecké etapě do téže řeky.

Houslisté nemusejí litovat: barokní velikán jim zanechal šest sonát a partit. Platí o nich výše řečené. Rytmy a formy barokních tanců ožívají ve větách plných virtuozity i lyriky. Sólové suity, sonáty a partity, které se vzdávají ve své době samozřejmého generálbasu, jsou na svou dobu revolučním počinem. I když je Bach zamýšlel zřejmě jako instruktivní literaturu, staly se ozdobou koncertního repertoáru těch největších sólistů.

Sonáta pro housle a violoncello otevírá poslední tvůrčí období francouzského skladatele Maurice Ravela. Patří k tomu nejmodernějšímu, co kdy napsal. Oba hlasy se velmi směle a svobodně pohybují leckdy každý ve své tónině. Příkrost souzvuků však dokáže skladatel zmírnit citlivou melodikou a rafinovaností hráčských efektů.

Dita Hradecká

Košík