MFKH 2016

Program XII. ročníku – 3. koncert

Neděle 2. 6. 2019 / 19:30 / chrám sv. Barbory

ZAHAJOVACÍ KONCERT / Beethoven

 

Ludwig van Beethoven: Houslový koncert D dur, op. 61
  • Allegro ma non troppo
  • Larghetto
  • Rondo. Allegro
Ludwig van Beethoven: Klavírní koncert č. 1, C dur, op. 15
  • Allegro con brio
  • Largo
  • Rondo. Allegro scherzando

——— přestávka ———

Ludwig van Beethoven: Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello C dur, op. 56
  • Allegro
  • Largo (attacca)
  • Rondo alla polacca

Konstantin Lifschitz – klavír, Corinne Chapelle – housle, Jiří Bárta – violoncello, Musica Minore – komorní soubor

Více o programu

Brilantní sólový part, geniální orchestrace, silná témata, ale také hudební vtip a energii – tři z koncertů Ludwiga van Beethovena jsou koncentrátem toho nejlepšího, co nejslavnější symfonik přelomu 18. a 19. století dokázal.

Klavírní koncert č. 1 C dur op. 15 zkomponoval pětadvacetiletý Beethoven podle mozartovského vzoru a samozřejmě, jak bylo zvykem, pro sebe jako interpreta. A tak jsou krajní věty až po okraj naplněny dechberoucí virtuozitou, uchvacujícími pasážemi a typickým humorem skladatele. Je možné, že dílo mělo premiéru na Beethovenově koncertní cestě v Praze roku 1798, spolehlivě zdokumentované je uvedení ve Vídni o dva roky později.

Už první takt jediného Beethovenova houslového koncertu, ony čtyři údery tichých tympánů, donutí posluchače našpicovat uši a uvědomit si, že po takovémto entrée nemůže následovat nic obvyklého. Působí tak na nás a zapůsobilo na skladatelovy současníky. Kritika byla rozpolcená. Přiznala dílu „mnohá pěkná místa“, ale kárala skladatele za roztříštěnost a časté opakování. Dnes platí Houslový koncert D dur op. 31 za příklad „symfonického“ koncertu, kde je sólový part organicky vtělen do orchestrálního přediva.

Klavírní trio – housle, klavír, violoncello – je akusticky dokonalým nástrojovým spojením nástrojů. Beethoven sám zkomponoval pro toto obsazení osm vděčných skladeb. Několik z nich – a také Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello C dur – bylo určeno pro skladatelova přítele a žáka arcivévodu Rudolfa. Tak se alespoň zdůvodňuje relativně malá náročnost klavírního partu oproti druhým dvěma hlasům.  

Dita Hradecká

Košík