MFKH 2016

Program XII. ročníku – 4. koncert

Pondělí 3. 6. 2019 / 19:30 / Refektář jezuitské koleje – GASK

JOHANNES BRAHMS

 

Johannes Brahms: Šest klavírních kusů, op. 118
 • Intermezzo a moll
 • Intermezzo A dur
 • Balada g moll
 • Intermezzo f moll
 • Romance F dur
 • Intermezzo es moll
Johannes Brahms: Dvě rapsodie, op. 79
 • Rapsodie h moll
 • Rapsodie g moll
Johannes Brahms: Čtyři klavírní kusy, op. 119 – Rapsodie
 • IV. Rapsodie Es dur

——— přestávka ———

Johannes Brahms: Klavírní trio č. 1 H dur, op.8
 • Allegro con brio
 • Scherzo
 • Adagio
 • Finale: Allegro

 

Konstantin Lifschitz – klavír, Corinne Chapelle – housle, Jiří Bárta – violoncello

 

VSTUPENKY JE STÁLE MOŽNÉ KOUPIT NA MÍSTĚ PŘÍMO PŘED KONCERTEM! (o=

Více o programu

Komorní a klavírní hudba Johannese Brahmse, velkého symfonika 19. století, ale zpočátku hlavně virtuózního pianisty, se vyznačuje velkou emocionální silou. Vášnivost mladých let dokumentuje skladba dvacetiletého Brahmse: Trio H dur op. 8. Je to jeho první komorní dílo, které prošlo přísným sítem autocenzury a jež autor nabídl k vydání. Nutno říci, že uslyšíme verzi z doby, kdy zkušený a zralý Brahms trio přepracoval. První verzi tria ale nezavrhl: už proto, že v sobě nese jeho zašifrované, přesto explicitní poselství nedosažitelné lásce, Claře Schumannové.

Také šest skladeb sdružených pod opusovým číslem 118 a Čtyři kusy op. 119 jsou věnovány této dámě, významné klavíristce, manželce skladatele Roberta Schumanna, jejíhož umění a úsudku si Brahms neobyčejně cenil. Skladby, jimž dal autor záměrně neurčité názvy Intermezzo, Romance nebo Rapsodie, se neřídí danou formou a tato uvolněnost dává skladateli možnost fantazijního rozletu. Tyto skladby charakterizuje půvab, lehká melancholie a harmonické bohatství. A samozřejmě typické prvky Brahmsovy klavírní techniky: oktávy, hutné akordy, mnohohlas.

Dedikantkou Tří rapsodií op. 79  je Elisabeth von Herzogenberg. Ta patřila se svým manželem ke skladatelovým blízkým přátelům schopným inteligentní diskuse nad vznikajícími kompozicemi. Zralá, náročná a efektní díla, do nichž Brahms velmi vkusně transformoval svou energii a vášeň, patří dnes k nejoblíbenějším z jeho sólové tvorby.

Dita Hradecká

Košík