MFKH 2016

Program XII. ročníku – 6. koncert

Středa 5.6. 2019 / 19:30 / Refektář jezuitské koleje – GASK

CHAPELLE & LIFSCHITZ

Bach / Janáček

 

Johann Sebastian Bach: Sonáty pro housle a klavír, BWV 1014-10
 • Sonáta h moll
 • Sonáta A dur
 • Sonáta E dur
 • Sonáta c moll
 • Sonáta f moll
 • Sonáta G dur
 
——— přestávka ———

 

 
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku, II. řada cyklu klavírních skladeb
 • Andante
 • Allegretto – Presto
 • Più mosso
 • Vivo
 • Allegro – Adagio

 

Corinne Chapelle – housle, Konstantin Lifschitz – klavír

VSTUPENKY JE STÁLE MOŽNÉ KOUPIT NA MÍSTĚ PŘÍMO PŘED KONCERTEM! (o=

 

Více o programu

Sonáty pro housle a klavír… tento název je v případě Bachova cyklu zavádějící. Barokní velikán je komponoval jako sonáty pro koncertantní cembalo s doprovodem houslí. A je to v hudební historii poprvé, co se cembalový part osvobozuje z funkce „pouhého“ vyplňování harmonií nad číslovaným basem a dostává svou váhu, každá nota je zde vypsána. Dají se považovat za přímého předchůdce sonát Mozartových a Beethovenových. Všechny sonáty – s výjimkou poslední, pětivěté, jsou komponovány v typickém barokním sledu vět pomalá-rychlá-pomalá-rychlá. Krása a efekt těchto děl se nejlépe zaskví při provedení na cembalo odpovídající Bachově době, s nosným a barevným tónem.

Že nedal Leoš Janáček pěti skladbám z cyklu Po zarostlém chodníčku programní názvy jako řadě první (např. Tak neskonale úzko, Sýček neodletěl, Naše večery apod.), neznamená, že by tyto skladby měly menší posluchačskou sdělnost či emocionální intenzitu. Stejně jako ve svých operách byl i v klavírní řeči Janáček totální svéráz. V pěti skladbách nadepsaných jen tempovým označením se hudební myšlenky nebo jejich útržky obsedantně vracejí, do někdy až impresionistických harmonických barev vstupuje typicky moravská kadence a taneční rytmus. Janáčkova partitura se ježí křížky, béčky, dynamickými znaménky, rytmus, který působí v provedení velmi uvolněně, je velice přesně vypsán do nejmenších notových hodnot.

Dita Hradecká

Košík