MFKH 2022 headline

Čtvrtek 8. 6. 2023 / 20:00 / chrám sv. Barbory

KATTA: VOX ORGANI

Hlas varhan na magických místech

 Katta – varhany, zpěv

Koncert se koná v rámci projektu Vox Organi, hlas varhan na magických místech, který je spolufinancován Státním fondem kultury Ministerstva kultury České republiky.

Více o programu

Varhaníci mají blízko k improvizaci a u některých dospěje tato dovednost až k potřebě samostatného komponování. Autorský projekt výrazné hudebnice, varhanice a vokalistky Katty s názvem Vox Organi (Hlas varhan) má v základu staré duchovní texty a modlitby. Rodil se v autorčině „domovském“ kostele v Praze U Salvátora na Starém Městě. „Tam jsem experimentovala s varhanním zvukem a možnostmi varhan a nahrávala si různé zvukové vrstvy, které pak při hraní používám,“ popisuje Katta. Instrumentální skladby nazvala Meditace a slyšet je v nich široké spektrum všech zvukových barev a hlasů varhan. Tento královský nástroj je mocným tvůrčím impulsem, stejně tak ale Kattu inspiruje konkrétní prostředí. A proto je program přizpůsobován konkrétnímu nástroji a atmosféře. Její turné Vox organi putuje po gotických i barokních kostelích, polorozpadlých svatostáncích i moderních modlitebnách a sálech– místech, která vnímá jako magická. A takovým je i chrám sv. Barbory v Kutné Hoře s monumentálním nástrojem, který tvoří téměř 4000 píšťal. Mimochodem v tomto městě má varhanní umění a varhanářské řemeslo mnohasetletou tradici – pravděpodobně jste cestou na koncert míjeli dům U varhanáře, kde se můžete zastavit i cestou domů…

                                                                                                                                                                                                          Text: Dita Hradecká

Košík