MFKH 2022 headline

Čtvrtek 8. 6. 2023 / 20:00 / chrám sv. Barbory

KATTA: VOX ORGANI

Hlas varhan na magických místech

 Katta – varhany, zpěv

 

 

Koncert se koná v rámci projektu Vox Organi, hlas varhan na magických místech, který je spolufinancován Státním fondem kultury Ministerstva kultury České republiky.

Košík