MFKH 2022 headline

Neděle 4. 6. 2023 / 20:00 / chrám sv. Barbory

ZAHAJOVACÍ KONCERT

Mozart / Slavický / Schubert

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvintet Es dur pro klavír, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot, K 452

Konstantin Lifschitz – klavír, Vilém Veverka – hoboj, Michel Raison – klarinet, Kateřina Javůrková – lesní roh,
Jan Hudeček – fagot

I. Largo – Allegro moderato
II.
Larghetto
III. Allegretto

Klement Slavický: Trio pro hoboj, klarinet a fagot

Vilém Veverka – hoboj, Michel Raison – klarinet, Jan Hudeček – fagot

I. Largo
II. Vivo
III. Tranquillo
IV. Presto

Přestávka

Franz Schubert: Oktet F dur pro dvoje housle, violu, violoncello, kontrabas, klarinet, lesní roh a fagot, D.803

Milan Pala – housle, Roman Patočka – housle, Karel Untermüller – viola, Jiří Bárta – violoncello,
Tomáš Vybíral – kontrabas, Michel Raison – klarinet, Kateřina Javůrková – lesní roh, Jan Hudeček – fagot

I. Adagio – Allegro – Più allegro
II. Adagio
III. Allegro vivace – Trio – Allegro vivace
IV. Andante – variace. Un poco più mosso – Più lento
V. Menuetto. Allegretto – Trio – Menuetto – Coda
VI. Andante molto – Allegro – Andante molto – Allegro molto

 

“Nejlepší dílo, které jsem dosud napsal”, píše Mozart svému otci po premiéře svého kvintetu v březnu 1874. Schubertův Oktet historie zařadila, spolu s jeho kvartetem “Smrt a dívka” (mimochodem ve stejné době psaném), mezi skladatelova vrcholná díla. Mezitím se Klement Slavický sklání v láskyplném objetí Amadea a Franze.

Více o programu

S Kvintetem Es dur Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) se dostáváme daleko za hranice komorní hudby coby nevinného povyražení. Je to skladba prozrazující genialitu tvůrce v každém taktu: mezi zvukem klávesového nástroje a nástrojů dechových panuje dokonalá vyváženost, ale každý zároveň dostane příležitost vynést na světlo své jedinečné kvality. V celé kompozici panuje delikátní zvuková poezie a neustálý přátelský dialog. Koncertantní element vystoupí do popředí hlavně v bravurní závěrečné větě.

Dechové trio patří k prvním skladbám, které Klement Slavický (1910–1999) zkomponoval poté, co absolvoval mistrovskou školu u Josefa Suka. Už v tomto raném díle potomka hudebního rodu z Tovačova nacházíme jeho osobitý výraz s typickými rysy moravské lidové hudby (k níž se ještě úžeji přimknul za války). Dílo vyniká živou rytmičností a virtuózním zacházením s nástroji. Premiéra se uskutečnila v roce 1937 a o deset let později bylo trio s velkým úspěchem provedeno na festivalu v Kodani. Od té doby se řadí mezi nejoblíbenější české skladby pro toto nástrojové obsazení.

Franz Schubert (1797–1828) komponoval svůj Oktet v roce 1824 v sousedství dalších svých závažných komorních děl – kvartetů Rosamunde a Smrt a dívka. Objednal jej u něj rakouský klarinetista Ferdinand Troyer, který také s kolegy dílo premiéroval. Oblíbená skladba vděčně kombinuje elementy komorní serenády se symfonickým nádechem.

                                                                                                                                                                                                             Text: Dita Hradecká

Košík