MFKH 2022 headline

Úterý 7. 6. 2022 / 20:00 / chrám sv. Barbory

DVOŘÁK / CHOPIN / MOZART

Antonín Dvořák: Sonatina pro housle a klavír

1. Allegro risoluto
2. Larghetto
3. Scherzo. Molto vivace
4. Finale. Allegro

Roman Patočka – housle, Piers Lane – klavír

Frédéric Chopin: Nocturna pro klavír (výběr)

Piers Lane – klavír

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvintet pro klarinet, dvoje housle, violu a violoncello A dur, K58

I. Allegro
II. Larghetto
III. Menuetto
IV. Allegretto con variazioni

Michel Raison – klarinet, Roman Patočka, Milan Pala – housle, Karel Untermüller – viola, Jiří Bárta – violoncello

 

Koncert z nesmrtelných evergreenů světové hudby a návrat Michela Raisona do Kutné Hory. Co víc si lze přát?

 

Více o programu

Sonatina G dur je – podobně jako Maličkosti uváděné na závěrečném koncertu – důkazem, že opravdový mistr se pozná v detailu. Sám autor Sonatinu charakterizoval těmito slovy: „Je určena pro mládež, ale i velcí, dospělí, nechť se s ní baví, jak to právě dovedou…“ A měl pravdu – na repertoáru dnes mají Sonatinu ti největší housloví virtuosové. Ačkoli je technicky nenáročná, co do kompoziční práce jde o promyšlené a originální dílo. Podobně jako další skladby Dvořákova amerického období, i v Sonatině najdeme prvky pentatoniky, synkopované rytmy apod., které tvůrce objevil v hudbě původních Američanů.

Žánr nokturna není sice přímo „vynálezem“ Fryderyka Chopina (1810–1849), ale byl to on, kdo mu dal nezaměnitelný charakter. Ten vychází z houpavého doprovodu anebo rozloženého akordu v levé ruce a melodie zdobené nenapodobitelnou chopinovskou ornamentikou v pravé ruce. Chopin, který obdivoval operu a možnosti lidského hlasu, zde tvoří doslova klavírní bel canto. Mezi celkem jedenadvaceti nokturny, napsanými v rozmezí let 1827-46, najdeme kusy naplněné bolestnou melancholií, ale také vrcholně virtuózní skladby.

Setkání Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) s hráčem na klarinet Antonem Stadlerem – jeho spolubratrem ze zednářské lóže – můžeme vděčit za sérii kompozic z posledních let skladatelova života. Jsou to především Koncert A dur a také Kvintet K. 581 psaný pro obsazení klarinet a smyčcové kvarteto, jedna z jeho nejkrásnějších kreací vůbec (zejména Larghetto!). Ve skutečnosti jsou obě skladby komponovány pro basetový roh a hrávají se na větší klarinet laděný v A. V té době se tento nástroj postupně stával součástí orchestru a Mozartu mu také svěřil významná sóla ve své opeře La clemenza di Tito. Na její premiéru v roce 1791 cestoval Anton Stadler s Mozartem do Prahy jen dva měsíce před nečekanou smrtí skladatele.

texty: Dita Hradecká

Košík