MFKH 2022 headline

Úterý 6. 6. 2023 / 17:00 / kaple Božího těla

JOHANN SEBASTIAN BACH III

Johann Sebastian Bach: Sonáty pro sólové housle, BWV 1001 – 1006

Milan Pala – housle

Sonata No. 1 in G minor, BWV 1001
I. Adagio
II. Fuga (Allegro)
III. Siciliana
IV. Presto

Sonata No. 2 in A minor, BWV 1003
I. Grave
II. Fuga
III. Andante
IV. Allegro

Sonata No. 3 in C major, BWV 1005
I. Adagio
II. Fuga
III. Largo
IV. Allegro assai

 

Více o programu

Od epochy Johanna Sebastiana Bacha uplynula staletí a po celou tuto dobu se vyvíjela interpretace jeho díla. I při znalosti všech pravidel historického stylu neexistuje jediná, provždy daná interpretace. Každý hudebník musí znovu a znovu promýšlet, jak dostát skladatelovu záměru a zároveň zanechat vlastní stopu. To platí i pro Sonáty a partity pro sólové housle. Jsou to díla velké technické náročnosti – někdy chce autor po hráči, aby zastal polyfonii několika nástrojů. Na čtyřech houslových strunách dosahuje Bach harmonické bohatosti díky tónům znějícím i tušeným. Houslisté brzy přišli na to, že daleko snáz se tohoto mnohohlasu docílí s barokním smyčcem než s moderním.

Tři sonáty pravidelně střídané Partitami jsou komponovány ve formě barokní sonáty o čtyřech větách.  

                                                                                                                                                                                                             Text: Dita Hradecká

Košík