MFKH 2016

Sobota 28. 8. 2021 / 20:30 / chrám sv. Barbory

ZÁVĚREČNÝ KONCERT I / Mozart & Brahms

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Kvartet pro hoboj, housle, violu a violoncello F dur, KV 370

I. Allegro
II. Adagio
III. Rondeau: Allegro

Vilém Veverka – hoboj, Helena Jiříkovská – housle, Karel Untermüller – viola, Jiří Bárta – violoncello

Johannes Brahms: Kvartet pro klavír, housle, violu a violoncello č. 3 c moll, op. 60

I. Allegro non troppo
II. Scherzo: Allegro
III. Andante
IV. Finale: Allegro comodo

Terezie Fialová – klavír, Helena Jiříkovská – housle, Karel Untermüller – viola, Jiří Bárta – violoncello

Více o programu

Wolfgangu Amadeu Mozartovi vděčí hráči na dechové nástroje za nejlepší kusy svého repertoáru. jak koncertantního, tak komorního. Jako je tomu v případě Mozartovy tvorby pro klarinet, také hobojový kvartet měl konkrétního inspirátora. Byl jím virtuózní mnichovský hobojista Friedrich Ramm. S ním se skladatel seznámil u příležitosti cesty za bavorským kurfiřtem Karlem Theodorem, který si u něj objednal operu Idomeneo pro karnevalovou sezonu roku 1781. Mozart pružně reagoval na technické vylepšení nástroje, když mi svěřil virtuózní part, v němž dosahuje melodie až vysokého F.

Klavírní kvartet op. 60 Johannese Brahmse se rodil dlouhou dobu. Jeho počátky – témata a harmonický plán – spadají do doby, kdy skladatel žil v domě Schumannových. Robert Schumann, jeho starší kolega, ke kterému Brahms vzhlížel, byl tehdy hospitalizován v sanatoriu pro duševně choré a mladý hudebník, vášnivě zamilovaný do jeho ženy pianistky Clary, pomáhal rodině. Vztah s Clarou, o jehož povaze a peripetiích bylo popsáno mnoho stránek, nedošel naplnění, nicméně Clara inspirovala svou osobností a uměním mnoho Brahmsových skladeb. Takový je i kvartet, v němž je přímo zakomponováno „Clařino téma“. Vášeň wertherovského typu měl skladatel na mysli, když skladbu poslal svému nakladateli s následujícím komentářem: „Na titulní straně musí být obrázek hlavy s přiloženou pistolí, Pošlu Vám pro tento účel svou fotografii.“

text: Dita Hradecká

Košík

VIP vstupné vyprodáno
Základní a zlevněné vstupné V PRODEJI NA MÍSTĚ nebo na: