MFKH 2016

Pondělí 24. 8. 2020 / 22:00 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Kchun: Purgatio

 

Filozofie pěveckého dua KCHUN je opřená o druhý hexagram nejstarší čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo „kchun“ znamená Země a vyjadřuje přijetí. S tímto sentimentem pracují interpreti ve vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých hudebních kolegů a přátel v jednu řeč. Martin Prokeš a Marek Šulc přijímají dar hlasu, stejně jako výzvu a možnost tuto proměnnou darovat. KCHUN je pro ně přirozenou cestou další spolupráce, službou lidem, sobě samým a Bohu. Projekt bývá při koncertním provedením doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního přediva z dílny akademického malíře Atily Vöröse a VJ Rudolfa Živce.

 

František z Assisi, Dante Alighieri, Jacopo da Bologna, Johannes de Florentia a další

Kchun / Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton
Vladimír Javorský – recitace ze záznamu
Atila Vörös, ak. mal. – autor kreseb
Rudolf Živec – umělecká projekce
Jiří Bárta (host) – violoncello

Více o programu

Creator Omnium

 1. Hymnus Primus parens hominum 
 2. František z Assisi: Píseň tvorstva 
 3. Kyrie Inmense Conditor 
 4. Tropus super Libera me Domine Creator omnium rerum Deus 

Mors – Smrt

 1. Conductus Veni redemptor gencium 
 2. Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo) 
 3. Leich Vanitas Vanitatum 
 4. Conductus Si Deus est animus 
 5. Zjevení sv. Jana 

Infernum – Peklo

 1. Antiphona Aperite mihi portas justitie / Ps. 117 Confitemini Domino 
 2. Hymnus Audi tellus, audi magni 
 3. Dante Alighieri: Božská komedie 
 4. Conductus Quis dabit capiti meo 
 5. Žalm 51 (50) Smiluj se nade mnou, Bože 
 6. Lauda Convertime o Signore 

Purgatorium – Očistec

 1. De Lamentatione Jeremiae Prophetae 
 2. Prosa Portum in ultimo 
 3. Žalm 114 (113) Když Izrael vyšel z Egypta 
 4. Conductus In hoc ortus occidente – improvizace 
 5. Dante Alighieri: Božská komedie 
 6. Jacopo da Bologna: Madrigale Lo lume vostro 

Paradisum – Ráj

 1. Sanctus O quam dulciter voces ibi resonant 
 2. Johannes de Florentia: Madrigale La bella stella 
 3. Dante Alighieri: Božská komedie (Ráj) 
 4. Hymnus Urbs Jerusalem beata 
 5. Benedicamus Benigno voto 

Projekt „Purgatio“ je naprosto ojedinělé a v České republice dosud ve své originalitě neprezentované audiovizuální dílo, spojující v jeden celek gregoriánský chorál, renesanční polyfonii, mluvené slovo a kresbu světlem.

Představte si kostel či kapli, které jsou ponořeny do naprosté tmy a ticha. Náhle se tma probouzí… Světlo a jeho magické obrazy vetkly pomyslný život lidské duši a ta se vydává na cestu. Stejně tak jako v Danteho Božské komedii prochází po smrti duše peklem a očistcem, až nakonec dojde do samotného ráje. Touto strastiplnou cestou ji provází jen magický zpěv dvou lidských hlasů. A rovněž hlas vypravěče, jenž sám, obklopen tmou, promlouvá ke každému z posluchačů a jen jemu jedinému, sedícímu ve tmě, předává věčný příběh života a smrti, moudrosti a pokory.

Být sám se sebou. Sám se svou duší. Vnímat lidský hlas a zpěv. Spočinout v daném okamžiku. Takový je projekt dua Kchun, jenž symbolizuje Zemi a přijetí.

 

Košík