MFKH 2016

Úterý 25. 8. 2020 / 19:30 / chrám sv. Barbory

IGOR ARDAŠEV – klavírní recitál

 

Leoš Janáček: V mlhách, klavírní cyklus

1. Andante
2. Molto adagio
3. Andantino
4. Presto

Antonín Dvořák: Noční cesta, Na starém hradě, Rej skřítků (z cyklu Poetické nálady, op. 85)

Josef Suk: Jaro, cyklus skladeb, op. 22a

Igor Ardašev – klavír

Přestávka

Ludwig van Beethoven: Trio pro klavír, housle a violoncello B dur, op. 97

I. Allegro moderato
II. Scherzo (Allegro)
III. Andante cantabile ma però con moto. Poco più adagio
IV. Allegro moderato – Presto

Igor Ardašev – klavír, Roman Patočka – housle, Jiří Bárta – violoncello

 

Více o programu

Zní to až impresionisticky, V mlhách. Tento Janáčkův cyklus čtyř skladeb ale s tónomalbou typu Debussyho nemá pranic společného. Janáčkovy kontury mají spíše divokou energii, která doutná pod povrchem a pak naplno vytryskne ve středních částech těchto kusů. Poetické nápady Antonína Dvořáka připomínají, že náš nejslavnější symfonik a autor velkých oratorií měl rovněž smysl pro drobnokresbu. Mladickou touhu, lyriku a vášnivost se podařilo mistrovským způsobem vtělit do cyklu miniatur Jaro Josefu Sukovi. Jaro, Vánek, V očekávání AndanteV roztoužení. Jen předposlední část nemá konkrétní název, můžeme se obsahu domýšlet.

Formát klavírního tria byl pro Beethovena při množství komponovaných druhů velmi důležitý. Ve svém předpoledním triu B dur op. 97 shrnuje, k čemu dospěl od doby, kdy tři svá tria opatřil při vydání v roce 1795 opusovým číslem 1. Také zde provedl pionýrskou práci. Zatímco u Haydna a Mozarta violoncellový hlas velmi často provází bas v klavíru a dobarvuje ho, Beethoven mu dal samostatný hlas, stejně důležitý a virtuózní jako ostatní dva partneři.  

texty: Dita Hradecká

Košík