MFKH 2016

Čtvrtek 27. 8. 2020 / 19:30 / chrám sv. Barbory

Katta / Jiří Pavlica Hradišťan 

 

„Z vlastního nitra růst…”  od kořenů k současnosti


K
atta – varhany, zpěv
Jiří Pavlica & Hradišťan – crossover

Více o programu

Spolupráce originální varhanice Katty a Hradišťanu Jiřího Pavlici dala vzniknout programu, v němž se pro inspiraci jde k slovanským, ba keltským kořenům naší hudby a kultury. Staroslověnština, jazyk věrozvěstů a první slovanské liturgie (a rovněž Janáčkovy Glagolské mše), vyprovokovala Kattu ke kompozici varhanního cyklu, v němž zpracovala i latinské středověké zpěvy Stabat mater nebo Veni sancte spiritus.

Hradišťan, kdysi dávno možná moravská „cimbálovka”, je už dlouho kapelou, která do široka překročila žánr folklóru a vydala se pod vedením svého primáše Jiřího Pavlici na cestu originální tvorby a neméně originálních a nečekaných uměleckých spojení.

texty: Dita Hradecká

 

Košík