MFKH 2016

Program XIII. ročníku – 11. koncert

Čtvrtek 11. 6. 2020 / 16:30 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Konstantin Lifschitz – Beethoven VI. 

„Appassionata“

 

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 6. část

op. 54, op. 57, op. 78, op. 79, op. 81a
Více o programu

Od narození Ludwiga van Beethovena uplyne sice v prosinci 250 let, ale jeho hudba zní, jako by byla dopsána předevčírem. Klavír byl pro něj zásadním nástrojem. Svědčí o tom pětice koncertů pro klavír a orchestr, desítky komorních skladeb s klavírem a vedle variací, bagatel a menších kusů především třicet dva sonát. Ty budeme moci vyslechnout a zažít tak fascinující cestu od raných prací mladého ambiciózního Haydnova žáka po poslední roky života skladatele zbaveného sluchu. Žádná ze sonát se nepodobá jiné. Je v nich celá škála lidských emocí. Mnohé z nich vyjadřují svůj charakter nebo impuls svým názvem: Patetická, Les Adieux (Sbohem) nebo Bouře.

Beethoven byl sám jeden z nejlepších klavírních virtuózů své doby. Dokud mohl, svá díla sám prováděl a jeho improvizační dovednosti byly soudě podle svědků nepřekonatelné.

Jeho význam ale spočívá také v tom, že ovlivnil vývoj klavíru jako nástroje: sledoval inovace předních výrobců a ve svých kompozicích počítal s novými vlastnostmi těchto nástrojů. Využíval klaviaturu v celém jejím rozsahu a dokázal napodobit velkolepost orchestrálního zvuku.

Posluchač nemusí být hudebně vzdělaný, aby k němu Beethovenova hudba promlouvala s bezprostřední silou. Nechte se unést jedním z nejvášnivějších hudebních tvůrců ve skvělé interpretaci Konstantina Lifschitze.

Mezi Valdštejnskou sonátou a její „odvrácenou stranou” – sonátou Appassionatou, stojí významem a rozsahem skromnější dílo v F dur. Zdá se skoro, jako by šlo o jakési torzo nebo nedokončený plán něčeho většího.

Donáta f moll op. 57 je nesmírně populární a opět dalekosáhle ovlivnila následující hudební epochu. Na posluchače má obrovský účinek. Beethoven nám pomocí klaviatury inscenuje napínavé drama shakespearovských parametrů. Téma se vynoří jako duch z ničeho a najednou jako by se rozpoutal boj meziplanetárních dimenzí. S Appassionatou uzavírá Beethoven typ velké koncertní sonáty. Dramat větších rozměrů už těmito prostředky nešlo dosáhnout.  

Následující sonáta Fis dur je mnohem intimnější, něžná a poetická. Má pouze dvě věty. Beethoven si jí sám velmi cenil, možná si s ní spojoval cosi osobního.

Sonáta G dur vyšla jako „sonáta facile” tedy jednoduchá, je to jakýsi vedlejší produkt vzniklý (vznikla) během práce na „Císařském” klavírním koncertu.

Osobní podtón má Sonáta Es dur op. 81a – nad první tři akordy jejího začátku Beethoven nadepsal Lebe wohl!, což znamená „sbohem“ a přímým podnětem byla situace, kdy jeho přítel a mecenáš arcivévoda Rudolf musel kvůli napoleonskému obléhání opustit Vídeň. Žádný strach: po větě nazvané Odloučení přichází Shledání.

texty: Dita Hradecká

Všechny koncerty “Beethoven 250”

Vždy od 16:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého

BEETHOVEN I / V Haydnových stopách / Sobota 6. 6.

Sonáty Opp. 2 & 7

 

BEETHOVEN II / Probuzení génia / Neděle 7. 6.

Sonáty Opp. 10 & 22

 

BEETHOVEN III / Patetická / Pondělí 8. 6.

Sonáty Opp. 13, 14 & 49

 

BEETHOVEN IV / Měsíční svit / Úterý 9. 6.

Sonáty Opp. 26, 27 & 28

 

BEETHOVEN V / Bouře / Středa 10. 6.

Sonáty Opp. 53 & 31

 

BEETHOVEN VI / Appassionata / Čtvrtek 11. 6.

Sonáty Opp. 54, 57, 78, 79 & 81a

 

BEETHOVEN VII / Monument / Pátek 12. 6.

Sonáty Opp. 90, 101 & 106

 

BEETHOVEN VIII / K novým břehům / Sobota 13. 6.

Sonáty Opp. 109, 110 & 111

Košík