MFKH 2016

Program XIII. ročníku – 3. koncert

Neděle 7. 6. 2020 / 16:30 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Konstantin Lifschitz – Beethoven II. 

„Probuzení génia“

 

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 2. část

op. 10 č. 1, op. 10 č. 2, op. 10 č. 3, op. 22

  Konstantin Lifschitz – klavír

  Více o programu

  Od narození Ludwiga van Beethovena uplyne sice v prosinci 250 let, ale jeho hudba zní, jako by byla dopsána předevčírem. Klavír byl pro něj zásadním nástrojem. Svědčí o tom pětice koncertů pro klavír a orchestr, desítky komorních skladeb s klavírem a vedle variací, bagatel a menších kusů především třicet dva sonát. Ty budeme moci vyslechnout a zažít tak fascinující cestu od raných prací mladého ambiciózního Haydnova žáka po poslední roky života skladatele zbaveného sluchu. Žádná ze sonát se nepodobá jiné. Je v nich celá škála lidských emocí. Mnohé z nich vyjadřují svůj charakter nebo impuls svým názvem: Patetická, Les Adieux (Sbohem) nebo Bouře.

  Beethoven byl sám jeden z nejlepších klavírních virtuózů své doby. Dokud mohl, svá díla sám prováděl a jeho improvizační dovednosti byly soudě podle svědků nepřekonatelné.

  Jeho význam ale spočívá také v tom, že ovlivnil vývoj klavíru jako nástroje: sledoval inovace předních výrobců a ve svých kompozicích počítal s novými vlastnostmi těchto nástrojů. Využíval klaviaturu v celém jejím rozsahu a dokázal napodobit velkolepost orchestrálního zvuku.

  Posluchač nemusí být hudebně vzdělaný, aby k němu Beethovenova hudba promlouvala s bezprostřední silou. Nechte se unést jedním z nejvášnivějších hudebních tvůrců ve skvělé interpretaci Konstantina Lifschitze.

  Podobně jako raný op. 2 také trojice sonát op. 10 obsahuje díla zcela odlišné povahy. Povahy vášnivě patetické, veselé i brilantní. Beethoven se zde dostává na další stupeň a poprvé je jeho dílo jeho současníky rozpoznáno jako novátorské. V Sonátě c moll, předobrazu „Patetické” v téže tónině zaslechneme prazáklad „osudového motivu” z Páté symfonie. Následující Sonáta F dur je jejím přesným opakem a přináší rozšafnou, bezstarostnou hudbu. Pianisticky nejnáročnější je třetí dílo op. 10, Sonáta D dur, jejíž první téma směle vystoupá přes dvě oktávy.

  Se Sonátou B dur op. 22 překročíme rok 1800 a ocitáme se ve světě skladatele, který právě vyšel na veřejnost se svou první symfonií. Také v této sonátě slyšíme zvuky přímo orchestrální.

  texty: Dita Hradecká

  Všechny koncerty “Beethoven 250”

  Vždy od 16:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého

  BEETHOVEN I / V Haydnových stopách / Sobota 6. 6.

  Sonáty Opp. 2 & 7

   

  BEETHOVEN II / Probuzení génia / Neděle 7. 6.

  Sonáty Opp. 10 & 22

   

  BEETHOVEN III / Patetická / Pondělí 8. 6.

  Sonáty Opp. 13, 14 & 49

   

  BEETHOVEN IV / Měsíční svit / Úterý 9. 6.

  Sonáty Opp. 26, 27 & 28

   

  BEETHOVEN V / Bouře / Středa 10. 6.

  Sonáty Opp. 53 & 31

   

  BEETHOVEN VI / Appassionata / Čtvrtek 11. 6.

  Sonáty Opp. 54, 57, 78, 79 & 81a

   

  BEETHOVEN VII / Monument / Pátek 12. 6.

  Sonáty Opp. 90, 101 & 106

   

  BEETHOVEN VIII / K novým břehům / Sobota 13. 6.

  Sonáty Opp. 109, 110 & 111

  Košík