MFKH 2016

Úterý 9. 6. 2020 / 16:30 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Konstantin Lifschitz – Beethoven IV. 

„Měsíční svit“

 

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 4. část

op. 26, op. 27 č. 1, op. 27 č. 2, op. 28

Více o programu

Od narození Ludwiga van Beethovena uplyne sice v prosinci 250 let, ale jeho hudba zní, jako by byla dopsána předevčírem. Klavír byl pro něj zásadním nástrojem. Svědčí o tom pětice koncertů pro klavír a orchestr, desítky komorních skladeb s klavírem a vedle variací, bagatel a menších kusů především třicet dva sonát. Ty budeme moci vyslechnout a zažít tak fascinující cestu od raných prací mladého ambiciózního Haydnova žáka po poslední roky života skladatele zbaveného sluchu. Žádná ze sonát se nepodobá jiné. Je v nich celá škála lidských emocí. Mnohé z nich vyjadřují svůj charakter nebo impuls svým názvem: Patetická, Les Adieux (Sbohem) nebo Bouře.

Beethoven byl sám jeden z nejlepších klavírních virtuózů své doby. Dokud mohl, svá díla sám prováděl a jeho improvizační dovednosti byly soudě podle svědků nepřekonatelné.

Jeho význam ale spočívá také v tom, že ovlivnil vývoj klavíru jako nástroje: sledoval inovace předních výrobců a ve svých kompozicích počítal s novými vlastnostmi těchto nástrojů. Využíval klaviaturu v celém jejím rozsahu a dokázal napodobit velkolepost orchestrálního zvuku.

Posluchač nemusí být hudebně vzdělaný, aby k němu Beethovenova hudba promlouvala s bezprostřední silou. Nechte se unést jedním z nejvášnivějších hudebních tvůrců ve skvělé interpretaci Konstantina Lifschitze.

Sonátová forma začíná být Beethovenovi malá. Jeho témata si žádají fantazijní rozlet. Pro první větu Sonáty As dur op. 26 zvolil formu variací. Na místě pomalé věty je smuteční pochod. Vlastně ani jedna ze čtyř vět sonátovou formu přísně vzato nemá. Pro následující dvě sonáty op. 27 už skladatel použil podtitul, který posluchače varuje, že jsou to spíš jakési fantazie. Je to směr, který se naplno projeví v pozdních sonátách.

Sonáta Es dur má všechny části propojené, navazují na sebe bez pauzy a formálně je vlastně postavená na hlavu: začíná pomalou částí a věta sonátová přijde až na konec. Jako „měsíční svit” označil její sestru v cis moll až vydavatel. Je to romantizující titul, který nicméně pomohl popularitě díla. Opět je zde první věta pomalá, s velmi monotónním průběhem, můžeme si představit, že jde o záznam Beethovenovy zasněné improvizace. Po kratičké větě druhé přichází bouřlivé finále.

Je takřka neuvěřitelné, že ve stejnou dobu jako emocionálně rozjitřená Sonáta cis moll vznikala i Sonáta D dur, která večer zakončí. Přísná čtyřvětá sonátová forma, dokonale vyvážená a vycizelovaná hudba odrážející slunnou idylou – přízvisko Pastorální je plně na místě.

texty: Dita Hradecká

Všechny koncerty “Beethoven 250”

Vždy od 16:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého

BEETHOVEN I / V Haydnových stopách / Sobota 6. 6.

Sonáty Opp. 2 & 7

 

BEETHOVEN II / Probuzení génia / Neděle 7. 6.

Sonáty Opp. 10 & 22

 

BEETHOVEN III / Patetická / Pondělí 8. 6.

Sonáty Opp. 13, 14 & 49

 

BEETHOVEN IV / Měsíční svit / Úterý 9. 6.

Sonáty Opp. 26, 27 & 28

 

BEETHOVEN V / Bouře / Středa 10. 6.

Sonáty Opp. 53 & 31

 

BEETHOVEN VI / Appassionata / Čtvrtek 11. 6.

Sonáty Opp. 54, 57, 78, 79 & 81a

 

BEETHOVEN VII / Monument / Pátek 12. 6.

Sonáty Opp. 90, 101 & 106

 

BEETHOVEN VIII / K novým břehům / Sobota 13. 6.

Sonáty Opp. 109, 110 & 111

Košík