MFKH 2016

Středa 10. 6. 2020 / 16:30 / kostel sv. Jana Nepomuckého

Konstantin Lifschitz – Beethoven V.

“Bouře”

 

Kompletní provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena, 5. část

op. 53, op. 31 č. 1, op. 31 č. 2, op. 31 č. 3

Více o programu

Od narození Ludwiga van Beethovena uplyne sice v prosinci 250 let, ale jeho hudba zní, jako by byla dopsána předevčírem. Klavír byl pro něj zásadním nástrojem. Svědčí o tom pětice koncertů pro klavír a orchestr, desítky komorních skladeb s klavírem a vedle variací, bagatel a menších kusů především třicet dva sonát. Ty budeme moci vyslechnout a zažít tak fascinující cestu od raných prací mladého ambiciózního Haydnova žáka po poslední roky života skladatele zbaveného sluchu. Žádná ze sonát se nepodobá jiné. Je v nich celá škála lidských emocí. Mnohé z nich vyjadřují svůj charakter nebo impuls svým názvem: Patetická, Les Adieux (Sbohem) nebo Bouře.

Beethoven byl sám jeden z nejlepších klavírních virtuózů své doby. Dokud mohl, svá díla sám prováděl a jeho improvizační dovednosti byly soudě podle svědků nepřekonatelné.

Jeho význam ale spočívá také v tom, že ovlivnil vývoj klavíru jako nástroje: sledoval inovace předních výrobců a ve svých kompozicích počítal s novými vlastnostmi těchto nástrojů. Využíval klaviaturu v celém jejím rozsahu a dokázal napodobit velkolepost orchestrálního zvuku.

Posluchač nemusí být hudebně vzdělaný, aby k němu Beethovenova hudba promlouvala s bezprostřední silou. Nechte se unést jedním z nejvášnivějších hudebních tvůrců ve skvělé interpretaci Konstantina Lifschitze.

„Nejsem se svými dosavadními pracemi spokojen. Od teď se chci vydat na novou cestu. ” Tato slova, která Beethoven pronesl hned po zkomponování op. 28, jsou často citována. Najdeme tedy v následujících sonátách něco nového? Ano, op. 31, hlavně jeho centrální Sonáta d moll „Bouře” hovoří o novém typu sonáty vyvíjejícího se k větším dimenzím, zvyšující vnitřní pnutí. Ale také forma se zpřísňuje a kompoziční fantazie se jí podřizuje. Sonáta d moll op. 31 č. 2 stojí přesně uprostřed Beethovenovy sonátové tvorby a ztělesňuje mistrovství, spočívající v originalitě nápadů, hloubce obsahu a jasnosti formy. Toto dílo mělo dalekosáhlý význam pro hudbu 19. století.

V této linii bezprostředně pokračuje Sonáta op. 53 – monumentální, virtuózní a grandiózní dílo. Snad žádná jiná z jeho sonát nemá tutéž dokonalost. Je jako antický chrám stojící pevně na sloupech a tyčící se do dechberoucích výšek. Beethoven ji věnoval hraběti Valdštejnovi, svému příteli a podporovateli.

texty: Dita Hradecká

Všechny koncerty “Beethoven 250”

Vždy od 16:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého

BEETHOVEN I / V Haydnových stopách / Sobota 6. 6.

Sonáty Opp. 2 & 7

 

BEETHOVEN II / Probuzení génia / Neděle 7. 6.

Sonáty Opp. 10 & 22

 

BEETHOVEN III / Patetická / Pondělí 8. 6.

Sonáty Opp. 13, 14 & 49

 

BEETHOVEN IV / Měsíční svit / Úterý 9. 6.

Sonáty Opp. 26, 27 & 28

 

BEETHOVEN V / Bouře / Středa 10. 6.

Sonáty Opp. 53 & 31

 

BEETHOVEN VI / Appassionata / Čtvrtek 11. 6.

Sonáty Opp. 54, 57, 78, 79 & 81a

 

BEETHOVEN VII / Monument / Pátek 12. 6.

Sonáty Opp. 90, 101 & 106

 

BEETHOVEN VIII / K novým břehům / Sobota 13. 6.

Sonáty Opp. 109, 110 & 111

Košík