IMF Kutná Hora 2017

Main partners

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský kraj
Státní fond kultury ČR
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Vodohospodářská správa Kutná Hora
PKS
SVS
Zelená biomasa

Partners

Škola Michael
OSA
PETROF
OSA
Hitachi
Just Nahrin
VCES
Brotrans
Metalcom
ZERS
ZERS
ZERS
Brotrans
U Slunce
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora

Main media partner

Media partners

Special thanks to 

Ing. Miroslav Vosyka, Mr. and Mrs. Vašákovi, MVDr. Václav Vančura, Matouš Procházka, Ing. arch. Jana Jíchová,
Ing. Jana Fürstová, MUDr. Stanislav Štěnička, JUDr. Lubomír Talanda, manželé Chrzovi, Marie Forštová