IMF Kutná Hora 2017

Main partners

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský kraj
Státní fond kultury ČR
PKS
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Vodohospodářská správa Kutná Hora
SVS
Zelená biomasa

Partners

Škola Michael
OSA
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora
Hitachi
Just Nahrin
Hitachi
VCES
OSA
ZERS
PETROF
VCES
ZERS
Brotrans
U Slunce
Brotrans
ZERS
Brotrans
Metalcom
Klasa

Main media partner

Media partners

Special thanks to 

Marie Suková, Karel and Lilia Janeček, Ing. Miroslav Vosyka, MVDr. Václav Vančura, MUDr. Stanislav Štěnička,
Mr. and Mrs.
 Vašák, Mr. and Mrs. Chrz, Gabriel Urbánek, Ing. arch. Jana Jíchová, Ing. Jana Fürstová, Karla Pajerová,
Pavel Halbrštát, Mr. and Mrs. Lízálek, Marie Forštová, MUDr. Dalibor Smetáček, Matouš Procházka,
Ing. Ivana Vopálková, MUDr. Michaela Piňosová, JUDr. Táňa Diršmídová