IMF Kutná Hora 2017

Main partners

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský kraj
Státní fond kultury ČR
PKS
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Vodohospodářská správa Kutná Hora
SVS
Zelená biomasa

Partners

Škola Michael
OSA
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora
Hitachi
Just Nahrin
OSA
ZERS
PETROF
VCES
ZERS
Brotrans
U Slunce
Brotrans
ZERS
Brotrans
Metalcom

Main media partner

Media partners

Special thanks to 

Ing. Miroslav Vosyka, Mr and Mrs, MUDr. Stanislav Štěnička, MVDr. Václav Vančura, MUDr. Dalibor Smetáček, Ing. Josef Hlavatý, Mr and Mrs Chrzovi, Karla Pajerová, Marie Forštová, JUDr. Táňa Diršmídová, JUDr. Lubomír Talanda, Mr and Mrs Lízálkovi, RNDr. Eva Nováková, Ing. arch. Jana Jíchová, Ing. Jana Fürstová, Matouš Procházka, MUDr. Michaela Piňosová, Mr and Mrs Doktorovi