MFKH 2016

Partneři

Hlavní partneři

Město Kutná Hora
Státní fond kultury ČR
Středočeský kraj
Raiffeisenbank
Vodohospodářská správa Kutná Hora
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Městské lesy a rybníky Kutná Hora

Partneři

SVS spol. s r.o.
Zelená biomasa
PKS
PETROF
DNS
Hitachi
Klasa
VCES
Hitachi
Hitachi
Just Nahrin
MVE Plus
Škola Michael
OSA
OSA
GASK
U Slunce
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora
Metalcom
ZERS
ZERS
AVE
Brotrans
ZERS

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Speciální poděkování dárcům na 12. ročník 2019

MVDr. Václav Vančura, Ing. Miroslav Vosyka, Marie Suková, manželé Vašákovi,  RNDr. Ivo Šanc, CSc., MUDr. Stanislav Štěnička, MUDr. Dalibor Smetáček, MUDr. Kristina Horáková, manželé Lízálkovi, Ing. Jana Fürstová, Ing. arch. Jana Jíchová, rodina Tichých, Marie Forštová, JUDr. Táňa Diršmídová, Karla Pajerová, Věra Chrzová, Pavel Halbrštát, Ing. Ivana Vopálková, Marie Kubová, MUDr. Michaela Piňosová, Klára a Peter Cigánikovi