MFKH 2016

Hlavní partneři

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský kraj
Státní fond kultury ČR
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Vodohospodářská správa Kutná Hora
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
SVS spol. s r.o.
Zelená biomasa

Partneři

Škola Michael
OSA
PETROF
OSA
DNS
Just Nahrin
Hitachi
GASK
ZERS
Brotrans
Brotrans
U Slunce
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora
Klasa
ZERS
Brotrans
Metalcom
ZERS
VCES

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Speciální poděkování 

Marie Suková, Karel a Lilia Janečkovi, Ing. Miroslav Vosyka, MVDr. Václav Vančura, MUDr. Stanislav Štěnička, Ing. Livia Klausová, manželé Vašákovi, manželé Chrzovi, Gabriel Urbánek, Ing. arch. Jana Jíchová, Ing. Jana Fürstová, Karla Pajerová, Pavel Halbrštát, manželé Lízálkovi, Marie Forštová, MUDr. Dalibor Smetáček, Matouš Procházka,  MUDr. Michaela Piňosová, JUDr. Táňa Diršmídová