MFKH 2016

Partneři

Hlavní partneři

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury ČR
Středočeský kraj
Raiffeisenbank
PKS
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
SVS spol. s r.o.

Partneři

Zelená biomasa
Klasa
Vodohospodářská správa Kutná Hora
PETROF
DNS
Hitachi
Hitachi
Česká pošta
Just Nahrin
VCES
MVE Plus
Hotel Opat
Škola Michael
OSA
OSA
Brotrans
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora
U Slunce
AVE
Metalcom
ZERS

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Speciální poděkování dárcům na 12. ročník 2019

MVDr. Václav Vančura, MUDr. Stanislav Štěnička, manželé Vašákovi, RNDr. Ivo Šanc, CSc.