MFKH 2022 headline

Hlavní partneři

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský kraj
Státní fond kultury ČR
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Vodohospodářská správa Kutná Hora
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
SVS spol. s r.o.
Zelená biomasa

Partneři

Škola Michael
OSA
PETROF
OSA
DNS
Just Nahrin
VCES
Brotrans
Metalcom
ZERS
ZERS
ZERS
U Slunce
Brotrans
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Speciální poděkování 

 Ing. Miroslav Vosyka, Lilia a Karel Janečkovi, manželé Chrzovi, manželé Vašákovi, MVDr. Václav Vančura,
MUDr. Stanislav Štěnička,
 Ing. arch. Jana Jíchová, Gabriel Urbánek, Matouš Procházka, Ing. Jana Fürstová,
JUDr. Lubomír Talanda, Karla Pajerová, Marie Forštová, Markéta Lízálková, MUDr. Michaela Piňosová, manželé Doktorovi, JUDr. Táňa Diršmídová, Ing. Josef Viktora