MFKH 2016

Hlavní partneři

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský kraj
Státní fond kultury ČR
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Vodohospodářská správa Kutná Hora
SVS spol. s r.o.
Zelená biomasa
SVS spol. s r.o.

Partneři

Raiffeisenbank
DNS
GASK
PETROF
Škola Michael
OSA
Klasa
Hitachi
Hitachi
VCES
GASK
Just Nahrin
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora
OSA
U Slunce
ZERS
ZERS
Brotrans
Brotrans
Brotrans
ZERS
ZERS
Metalcom
Brotrans

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Speciální poděkování 

MVDr. Václav Vančura, Ing. Miroslav Vosyka, Marie Suková, MUDr. Stanislav Štěnička, manželé Vašákovi,
Ing. Jana Fürstová, Ing. arch. Jana Jíchová, RNDr. Ivo Šanc, manželé Chrzovi, manželé Lízálkovi, Marie Forštová, Karla Pajerová,
MUDr. Kristina Horáková, MUDr. Dalibor Smetáček, Ing. Ivana Vopálková, Marie Kubová, MUDr. Michaela Piňosová, rodina Tichých, Matouš Procházka, JUDr. Táňa Diršmídová, Pavel Halbrštát, manželé Doktorovi