MFKH 2022 headline

Hlavní partneři

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský kraj
Státní fond kultury ČR
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Vodohospodářská správa Kutná Hora
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
SVS spol. s r.o.
Zelená biomasa

Partneři

Škola Michael
OSA
PETROF
OSA
DNS
Just Nahrin
VCES
ZERS
Brotrans
Brotrans
U Slunce
Brotrans
Metalcom
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora
ZERS
ZERS

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Speciální poděkování 

Ing. Miroslav Vosyka, manželé Vašákovi, MVDr. Václav Vančura, Matouš Procházka