MFKH 2022 headline

Hlavní partneři

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský kraj
Státní fond kultury ČR
Vodohospodářská správa Kutná Hora
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
SVS spol. s r.o.
ZERS
Zelená biomasa

Partneři

Městské lesy a rybníky Kutná Hora
DNS
PETROF
Škola Michael
OSA
Hitachi
Just Nahrin
Metalcom
ZERS
Brotrans
Brotrans
OSA
ZERS
U Slunce
ZERS
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Speciální poděkování 

Ing. Miroslav Vosyka, manželé Vašákovi, JUDr, Táňa Diršmídová, MVDr. Václav Vančura, MUDr. Stanislav Štěnička,
Ing. Martin Smetáček, Ing. Livia Klausová,  Ing. Josef Hlavatý, Věra Chrzová, JUDr. Lubomír Talanda, Marie Forštová, Karla Pajerová, Gabriel Urbánek, Matouš Procházka, Ing. Jana Jíchová,  Markéta Lízálková, Ing. Jana Fürstová,
Karel Vojtěchovský, manželé Doktorovi, MUDr. Michaela Piňosová, Ing. Josef Viktora