MFKH 2022 headline

Hlavní partneři

Město Kutná Hora
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský kraj
Státní fond kultury ČR
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
Vodohospodářská správa Kutná Hora
Městské lesy a rybníky Kutná Hora
SVS spol. s r.o.
Zelená biomasa

Partneři

Škola Michael
OSA
PETROF
OSA
DNS
Just Nahrin
VCES
ZERS
Brotrans
Brotrans
U Slunce
Brotrans
Metalcom
Římskokatolická farnost Kutná Hora
ZUŠ Kutná Hora
ZERS
ZERS

Hlavní mediální partner

Mediální partneři

Speciální poděkování 

Ing. Miroslav Vosyka, manželé Vašákovi, MUDr. Stanislav Štěnička, MVDr. Václav Vančura, MUDr. Dalibor Smetáček, Ing. Josef Hlavatý, manželé Chrzovi, Karla Pajerová, Marie Forštová, JUDr. Táňa Diršmídová, JUDr. Lubomír Talanda, manželé Lízálkovi, RNDr. Eva Nováková, Ing. arch. Jana Jíchová, Ing. Jana Fürstová, Matouš Procházka, MUDr. Michaela Piňosová, manželé Doktorovi, Ing. Josef Viktora