MFKH 2022 headline

Barocco sempre giovane

komorní soubor

Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Byl založen v roce 2004. Původně se specializoval na interpretaci skladeb vrcholného baroka (odtud název souboru), dnes však jeho repertoár obsahuje skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století. V premiéře provedl i řadu skladeb současných autorů.

Soubor je zván na významné domácí i zahraniční hudební festivaly, jeho koncerty vysílaly televizní i rozhlasové stanice, nahrává na CD a pořádá vlastní abonentní řady koncertů.

Barocco sempre giovane spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci. Zvláštní pozornost věnuje spolupráci s mladými umělci, laureáty významných mezinárodních soutěží, zejména s vítězi soutěží Pražského jara, soutěže Fritze Kreislera ve Vídni, královny Alžběty v Bruselu a Čajkovského soutěže v Moskvě.

Uměleckým vedoucím souboru je Josef Krečmer. Během svého pedagogického působení na Konzervatoři v Pardubicích (od roku 1979) vychoval celou řadu výborných violoncellistů, současně zde působil jako koncertní mistr Komorní filharmonie Pardubice. Kromě vedení souboru je uměleckým ředitelem a dramaturgem mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro. 

www.barocco.cz