MFKH 2022 headline

O festivalu

 

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2024 – 17. ročník

1. června – 9. června 2024

umělecký ředitel: Jiří Bárta

Od svého založení v roce 2008 si Mezinárodní hudební festival Kutná Hora získal pověst jedné z nejvýznamnějších událostí komorní hudby v České republice. Dramaturgicky festival zajišťuje mezinárodně uznávaný violoncellista a umělecký ředitel Jiří Bárta. Jeho dramaturgie se vyznačuje velmi rozmanitým programem (od klasické komorní literatury, pozapomenutých děl, soudobé hudby, interpretací méně známých autorů až po projekty na hranici žánrů).

Jedná se o významnou regionální událost nadregionálního významu. Festival je atraktivní jak pro poučené publikum, tak i lokální posluchače, místní nadšence, podporovatele, kteří berou festival za svůj.

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora je festivalem klasické komorní hudby, který probíhá první týden v červnu. Poslední dva ročníky proběhly kvůli kovidu na konci srpna. 

Vedle nadšení hudebníků a unikátní atmosféry koncertů je předností festivalu jeho citlivě propracovaná dramaturgie. Program je založený na dramaturgických kontrastech. Jiřímu Bártovi se daří vytvářet vyváženou kombinaci náročnosti a posluchačské atraktivnosti.

Forma tvůrčí dílny, ve které je festivalový program realizován, vyžaduje ze strany hudebníků vysoké interpretační dovednosti, umění komorní souhry a schopnost práce pod tlakem. Zkoušky uváděných děl probíhají během festivalového týdne, ve kterém umělci denně studují skladby a uvádějí rozmanitý koncertní program. 

Jiří Bárta si vybírá špičkové zahraniční i domácí umělce, kteří jsou otevření tomuto velmi náročnému způsobu umělecké tvorby. Letos se nám představí:
Jitka Čechová, Igor Ardašev, Terezie Fialová – klavír
Roman Patočka, Milan Pala, Adéla Štajnochrová – housle  
Jiří Kabát – viola
Jiří Bárta – violoncello
Jan Hudeček – fagot, Irvin Venyš – klarinet, Lubomír Kovařík – trumpeta
Barocco sempre giovane – soubor, Belfiato quintet – soubor
Kvarteto Martinů – smyčcové kvarteto
OK Percussion DUO – soubor bicích nástrojů

Od založení festivalu je festival specifický i svým zaměřením na uvádění skladeb soudobých autorů. Martin Smolka, Miroslav Srnka, Gavin Bryars, Ondřej Kukal, Sophia Gubaidulina, Arvo Pärt, Zygmunt Krauze, Henryk Gorecki, Wojciech Kilar – toto je jen malý výčet skladatelů, jejichž skladby na kutnohorském festivalu zazněly často v české (v případě Smolky světové) premiéře. Tyto skladby jsou dramaturgicky stavěny vedle klasických skladeb, soudobá hudba žije v synergii s klasickou. Tento model se nám osvědčil a troufáme si tvrdit, že jsme takto vychovali početné obecenstvo, které nejen soudobou hudbu akceptuje, ale i aktivně vyhledává.

MHF Kutná Hora bude velmi významně reflektovat Rok české hudby, zejména 200 let od narození Bedřicha Smetany, 170 let od narození Leoše Janáčka…

Jiří Bárta:

„17. ročník Mezinárodního festivalu Kutná Hora si oproti svému názvu klade za cíl být příští rok převážně národní. Jestliže se v minulých letech svou dramaturgií zaměřoval na uvádění skladeb světového klasicko-romantického repertoáru v kontrastu se zřídkakdy prováděnými soudobými opusy, letošnímu Roku české hudby i dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany se oddá s láskou a péčí. Průřez klavírní tvorbou Bedřicha Smetany od skladeb neznámých až po ty nejhranější nabídne klavíristka Jitka Čechová. Téměř celý Smetanův komorní odkaz zazní na samostatných večerech. Nebyl by to ale náš festival, aby ve své tradici nehledal překvapivé kontrasty Smetanův kvartet „Z mého života“ zazní v sousedství dojemně nostalgického Kvintetu pro klarinet a smyčcový kvartet předčasně zesnulého Hanuše Bartoně, Janáčkovo klavírní Concertino, Preludia Miloslava Kabeláče a Kuchyňská revue Bohuslava Martinů. Trio Petra Ebena se střetne s triem Smetanovým, dechový kvintet Pavla Haase pak s Janáčkovým sextetem „Mládí“. Rok české hudby chápeme jako šanci autorům, své místo si na piedestalu české hudby hledajících či (dočasně) z něj sestoupivších: vedle zmíněného Hanuše Bartoně to jsou Luboš Fišer, František Gregor Emmert, Karel Husa, Miloslav Ištván, Ondřej Kukal, Vít Zouhar a Pavel Zemek-Novák. Zřídkakdy prováděné Diabelliho variace Ludwiga van Beethovena v podání Igora Ardaševa či v Praze nalezený Haydnův violoncellový koncert C dur, skladby Bachovy, Messiaenovy, Prokofjevovy, Dusapina, Vivaldiho i Kodályho, chápejme tentokráte jako pozdrav a hold české hudbě. Tentokrát pouze v rukách českých interpretů. 

Domníváme se a doufáme, že letošní festival bude pro mnoho z našich stálých posluchačů, nejen těch ze zahraničí, objevný.

Náš festival si zachovává po sedmnáct let jedinečnost v rámci festivalů ČR v tom, že většina skladeb se zkouší a studuje v Kutné Hoře. To umožňuje mimo jiné nástrojovou variabilitu koncertů i čerstvý a často vzrušující přístup k interpretaci. Neutuchající zájem posluchačů minulých ročníků, kdy většina koncertů je vyprodaných, snad potvrzuje správnost našeho směru“.

Festival se stal za čtrnáct let neoddělitelnou součástí kulturního dění v regionu a těší se vysoké návštěvnosti z celé republiky i ze zahraničí.

Festival produkčně zajišťuje renomovaná agentura Lotos, s. r.o., která vznikla již v roce 1992. Zabývá se organizací koncertů, festivalů a vydáváním CD převážně klasické hudby. V minulosti spolupracovala s mnoha výjimečnými osobnostmi. S Josefem Sukem připravovala v letech 1995 – 2002 cyklus komorních koncertů ve Španělském sále Pražského hradu – „Hradčany hudební“. Lotos natočil 36 nahrávek s Josefem Sukem a zorganizoval s ním i jinými významnými hudebníky mnoho koncertů. Vydal 170 nahrávek převážně klasické hudby. Agentura Lotos spolupracovala s Českou filharmonií, Václavem Neumannem, Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Pražskou komorní filharmonií, Wihanovým kvartetem, Zuzanou Růžičkovou, Magdalenou Koženou, Ludmilou Peterkovou, Vladimírem Mikulkou, Milanem Svobodou, Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým, Hradišťanem, Jiřím Pavlicou, Idou Kelarovou a mnoha dalšími. Od r. 2008 je hlavní náplní agentury příprava a organizace Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora.

Festival je jednou z nejvýznamnějších hudebních událostí v regionu, kterému tak umožňuje uměleckou prezentaci na vrcholné mezinárodní úrovni. Realizace festivalu probíhá ve spolupráci se ZUŠ Kutná Hora, jejíž studenti i učitelé mají možnost sledovat zkoušky, nechat se motivovat či inspirovat. Dále poskytujeme slevy všem studentům, ZTP, důchodcům od 65 let. Studentům z hudebních škol umožňujeme vstup zdarma.

Věříme, že atraktivita a neobvyklá dramaturgie přiláká i letos mnoho posluchačů.

 

Místa konání koncertů

Chrám sv. Barbory – Barborská, Kutná Hora

Kaple Božího těla – Barborská, Kutná Hora

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Husova 121/43, Kutná Hora

Kostel Zvěstování Panny Marie – Bohdaneč u Kutné Hory

Kostel Panny Marie na Náměti – Na náměti, Kutná Hora

 

Košík