MFKH 2022 headline

O festivalu

 

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2022 – 15. ročník

  1. června – 12. června 2022

umělecký ředitel: Jiří Bárta

Od svého založení v roce 2008 si Mezinárodní hudební festival Kutná Hora získal pověst jedné z nejvýznamnějších událostí komorní hudby v České republice. Dramaturgicky festival zajišťuje mezinárodně uznávaný violoncellista a umělecký ředitel Jiří Bárta. Jeho dramaturgie se vyznačuje velmi rozmanitým programem (od klasické komorní literatury, pozapomenutých děl, soudobé hudby, interpretací méně známých autorů až po projekty na hranici žánrů).

Jedná se o významnou regionální událost nadregionálního významu. Festival je atraktivní jak pro poučené publikum, tak i lokální posluchače, místní nadšence, podporovatele, kteří berou festival za svůj.

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora je festivalem klasické komorní hudby, který probíhá první týden v červnu. Poslední dva ročníky proběhly kvůli kovidu na konci srpna. 

Vedle nadšení hudebníků a unikátní atmosféry koncertů je předností festivalu jeho citlivě propracovaná dramaturgie. Program je založený na dramaturgických kontrastech. Jiřímu Bártovi se daří vytvářet vyváženou kombinaci náročnosti a posluchačské atraktivnosti.

Forma tvůrčí dílny, ve které je festivalový program realizován, vyžaduje ze strany hudebníků vysoké interpretační dovednosti, umění komorní souhry a schopnost práce pod tlakem. Zkoušky uváděných děl probíhají během festivalového týdne, ve kterém umělci denně studují skladby a uvádějí rozmanitý koncertní program. 

Jiří Bárta si vybírá špičkové zahraniční i domácí umělce, kteří jsou otevření tomuto velmi náročnému způsobu umělecké tvorby. Letos se nám představí:
Piers Lane, Terezie Fialová – klavír
Jan Simon – klavír, harmonium
Dalibor Karvay, Roman Patočka, Pavel Šporcl, Milan Pala, Lenka Torgersen, Miroslav Ambroš – housle  
Karel Untermüller – viola, Michal Raitmajer, Hana Fleková – viola da gamba
Jiří Bárta – violoncello, Jan Hudeček – fagot, Michel Raison – klarinet
Adam Viktora, Viktor Darebný – varhany, Jan Krejča – theorba
Učitelský pěvecký sbor Tyl a Studentský sbor Gaudeamus Kutná Hora
Zdeněk Licek – sbormistr

Od založení festivalu je festival specifický i svým zaměřením na uvádění skladeb soudobých autorů. Martin Smolka, Miroslav Srnka, Gavin Bryars, Ondřej Kukal, Sophia Gubaidulina, Arvo Pärt, Zygmunt Krauze, Henryk Gorecki, Wojciech Kilar – toto je jen malý výčet skladatelů, jejichž skladby na kutnohorském festivalu zazněly často v české (v případě Smolky světové) premiéře. Tyto skladby jsou dramaturgicky stavěny vedle klasických skladeb, soudobá hudba žije v synergii s klasickou. Tento model se nám osvědčil a troufáme si tvrdit, že jsme takto vychovali početné obecenstvo, které nejen soudobou hudbu akceptuje, ale i aktivně vyhledává.

Příkladem letošních nekonformních večerů může být uvedení Symfonie Ejhle člověk brněnského skladatele Františka Gregora Emmerta (4.6.), houslových Růžencových sonát Heinricha Ignaaze Bibera v kontrastu se skladbami Pascala Dusapina (9.6.) nebo skladby Erwina Schulhoffa, Víta Zouhara a průkopníka konceptuálního umění či novodadaisty Yvesa Kleina a jeho kultovní, ale zřídka prováděné Monoton – Silence Symfonie v kontrastu s Mozartovým Kegelstadttriem (11.6). Zmínku zaslouží i uvedení ranných preludií Olivera Messiaena v kontrastu s 24 preludiemi Alexandra Scriabina klavíristou Piers Lanem.

Vedle těchto koncertů zazní skladby kmenového repertoáru od Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Fréderica Chopina, Felixe Mendelssohna, Césara Francka, Franze Schuberta, ale i barokní repertoár prováděný na autentické nástroje (houslistka Lenka Torgersen, gambisté Michal Raitmajer, Hana Fleková a dal.)

Festival se stal za čtrnáct let neoddělitelnou součástí kulturního dění v regionu a těší se vysoké návštěvnosti z celé republiky i ze zahraničí.

Festival produkčně zajišťuje renomovaná agentura Lotos, s. r.o., která vznikla již v roce 1992 a letos oslaví 30 let od svého založení. Zabývá se organizací koncertů, festivalů a vydáváním CD převážně klasické hudby. V minulosti spolupracovala s mnoha výjimečnými osobnostmi. S Josefem Sukem připravovala v letech 1995 – 2002 cyklus komorních koncertů ve Španělském sále Pražského hradu – „Hradčany hudební“. Lotos natočil 36 nahrávek s Josefem Sukem a zorganizoval s ním i jinými významnými hudebníky mnoho koncertů. Vydal 170 nahrávek převážně klasické hudby. Agentura Lotos spolupracovala s Českou filharmonií, Václavem Neumannem, Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Pražskou komorní filharmonií, Wihanovým kvartetem, Zuzanou Růžičkovou, Magdalenou Koženou, Ludmilou Peterkovou, Vladimírem Mikulkou, Milanem Svobodou, Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým, Hradišťanem, Jiřím Pavlicou, Idou Kelarovou a mnoha dalšími. Od r. 2008 je hlavní náplní agentury příprava a organizace Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora.

Festival je jednou z nejvýznamnějších hudebních událostí v regionu, kterému tak umožňuje uměleckou prezentaci na vrcholné mezinárodní úrovni. Realizace festivalu probíhá ve spolupráci se ZUŠ Kutná Hora, jejíž studenti i učitelé mají možnost sledovat zkoušky, nechat se motivovat či inspirovat. Dále poskytujeme slevy všem studentům, ZTP, důchodcům od 65 let. Studentům z hudebních škol umožňujeme vstup zdarma.

Věříme, že atraktivita a neobvyklá dramaturgie přiláká i letos mnoho posluchačů.

 

Místa konání koncertů

Chrám sv. Barbory – Barborská, Kutná Hora

Kaple Božího těla – Barborská, Kutná Hora

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Husova 121/43, Kutná Hora

Kostel Zvěstování Panny Marie – Bohdaneč u Kutné Hory

Kostel sv. Jakuba – Jakubská, Kutná Hora

 

Košík