MFKH 2016

O festivalu

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora patří mezi nejvýznamnější festivaly komorní hudby v České republice. Tvůrcem dramaturgie i výběru umělců je umělecký ředitel – violoncellista Jiří Bárta.

Bohužel i letošní rok 2021 je spojen s covidovou nejistotou. V loňském roce se nám podařilo festival uskutečnit, i když v posunutém termínu, s rouškami a všemi hygienickými opatřeními. Všichni doufáme a věříme ve zlepšení situace, a proto připravujeme další, již 14. ročník kutnohorského festivalu. 

MFKH se stal již neoddělitelnou součástí kulturního dění ve městě s vysokou návštěvností z celé ČR i ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že jsme loni nemohli pozvat zahraniční umělce, rozhodli jsme se přesunout provedení všech Beethovenových 32 klavírních sonát v mistrovské interpretaci Konstantina Lifschitze na letošní rok. Tento velmi významný umělecký počin bude rozdělen do 8 podvečerů. Tím navyšujeme celkový počet koncertů komorní hudby na 16 koncertů. Věříme, že nejen pro Kutnou Horu bude tento festival v letošním roce něčím opravdu výjimečným. Kromě tohoto významného projektu zazní skladby klasické komorní literatury světově známých autorů (Haydn, Mozart, Vivaldi ad.), ale i soudobých a zřídka uváděných autorů (Tartini, Barber, Kabeláč, Klusák, Górecki ad.).

Koncerty komorní hudby Jiří Bárta tradičně propojuje a doplňuje o projekty na hranici žánrů. Do programu 14. ročníku kutnohorského festivalu zařadil Bachovu kantátu Ich habe genug (Mám již všeho dost) pro sólový bas, hoboj a smyčce propojenou s epickou básní Arnošta Lustiga v podání Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse a Viléma Udatného nazvanou „Kantáta – tanec šílených“. Tématem hudebně-lyrického pásma je smrt jako vysvobození ze světa prostoupeného bídou a zoufalstvím a je obžalobou nejhrůznějšího zločinu v historii lidstva.

Věříme, že atraktivita a neobvyklá dramaturgie přiláká i letos mnoho posluchačů.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Od svého založení v roce 2008 si MFKH získal pověst jedné z nejvýznamnějších událostí komorní hudby v České republice.

Forma tvůrčí dílny, ve které je festivalový program realizován, vyžaduje ze strany hudebníků vysoké interpretační dovednosti, umění komorní souhry a schopnost práce pod tlakem. Zkoušky uváděných děl probíhají během festivalového týdne, ve kterém umělci denně studují skladby a uvádějí rozmanitý koncertní program. Festival ke spolupráci zároveň zve mladé umělce, kterým se v Kutné Hoře otevírá možnost spolupracovat se špičkovými (i zahraničními) osobnostmi a navázat nové kontakty a přátelství.

Jiří Bárta si vybírá špičkové zahraniční i domácí umělce, kteří jsou otevření tomuto velmi náročnému způsobu umělecké tvorby. Kutnohorský cyklus koncertů pravidelně navštěvují významné hudební osobnosti: klavíristé Konstantin Lifschitz, Igor Ardašev, Terezie Fialová, houslisté Matouš Pěruška, Jan Mráček, Helena Jiříkovská, violisté Karel Untermüller a Martin Stupka, hobojista Vilém Veverka, violoncellisté Jiří Bárta a Lukáš Polák a mnoho dalších.

Festival je pravidelně propagován ve zpravodajství České televize, která zve umělce k rozhovorům a natáčí reportáže z koncertů (rozhovory s českými i zahraničními umělci a ukázky z vybraného koncertu). Koncerty navštěvují redaktoři z Hudebních rozhledů,  z Harmonie, z Týdeníku Rozhlas, odborní redaktoři ad. Každoročně zástupci médií uskutečňují rozhovory s umělci a informují čtenáře o festivalu.

Festival připravuje spolu s Jiřím Bártou renomovaná agentura Lotos, s. r.o., která vznikla již v roce 1992 a celou dobu se zabývá organizací koncertů, festivalů a vydáváním CD převážně klasické hudby. V minulosti spolupracovala s mnoha výjimečnými osobnostmi. S Josefem Sukem připravovala v letech 1995 – 2002 cyklus komorních koncertů ve Španělském sále Pražského hradu – „Hradčany hudební“. Lotos natočil 36 nahrávek s Josefem Sukem a zorganizoval s ním i jinými významnými hudebníky mnoho koncertů. Vydal 170 nahrávek převážně klasické hudby. Agentura Lotos spolupracovala s Českou filharmonií, Václavem Neumannem, Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Pražskou komorní filharmonií, Wihanovým kvartetem, Zuzanou Růžičkovou, Magdalenou Koženou, Ludmilou Peterkovou, Vladimírem Mikulkou, Milanem Svobodou, Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým, Hradišťanem, Jiřím Pavlicou, Idou Kelarovou a mnoha dalšími. Od r. 2008 je hlavní náplní agentury příprava a organizace Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora.

Festival je jednou z nejvýznamnějších hudebních událostí v regionu, kterému tak umožňuje uměleckou prezentaci na vrcholné mezinárodní úrovni. Realizace festivalu probíhá ve spolupráci se ZUŠ Kutná Hora, jejíž studenti i učitelé mají možnost jak sledovat zkoušky a vznik koncertů, tak za zvýhodněných podmínek navštěvovat večerní koncerty a nechat se motivovat či inspirovat. Dále poskytujeme slevy všem studentům, ZTP, důchodcům od 65 let.

Festival je právem vysoce ceněn odbornou veřejností i kritiky. Od počátku svého vzniku je podporován městem Kutná Hora, MKČR, Státním fondem kultury ČR, Středočeským krajem i dalšími významnými partnery. Místní publikum i návštěvníci festivalu, kteří přijíždějí z celé ČR i ze zahraničí, mají díky festivalu možnost vychutnat si interpretaci špičkových zahraničních a domácích umělců světové úrovně.

 

Místa konání koncertů

Chrám sv. Barbory – Barborská, Kutná Hora

Kaple Božího těla – Barborská, Kutná Hora

Refektář jezuitské koleje – GASK – Barborská 51–53, Kutná Hora

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Husova 121/43, Kutná Hora

Kostel Zvěstování Panny Marie – Bohdaneč u Kutné Hory

Knížecí dům – koncertní sál ZUŠ – Vladislavova 376, Kutná Hora

Košík