MFKH 2022 headline

O festivalu

 

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2023 – 16. ročník

3. června – 11. června 2023

umělecký ředitel: Jiří Bárta

Od svého založení v roce 2008 si Mezinárodní hudební festival Kutná Hora získal pověst jedné z nejvýznamnějších událostí komorní hudby v České republice. Dramaturgicky festival zajišťuje mezinárodně uznávaný violoncellista a umělecký ředitel Jiří Bárta. Jeho dramaturgie se vyznačuje velmi rozmanitým programem (od klasické komorní literatury, pozapomenutých děl, soudobé hudby, interpretací méně známých autorů až po projekty na hranici žánrů).

Jedná se o významnou regionální událost nadregionálního významu. Festival je atraktivní jak pro poučené publikum, tak i lokální posluchače, místní nadšence, podporovatele, kteří berou festival za svůj.

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora je festivalem klasické komorní hudby, který probíhá první týden v červnu. Poslední dva ročníky proběhly kvůli kovidu na konci srpna. 

Vedle nadšení hudebníků a unikátní atmosféry koncertů je předností festivalu jeho citlivě propracovaná dramaturgie. Program je založený na dramaturgických kontrastech. Jiřímu Bártovi se daří vytvářet vyváženou kombinaci náročnosti a posluchačské atraktivnosti.

Forma tvůrčí dílny, ve které je festivalový program realizován, vyžaduje ze strany hudebníků vysoké interpretační dovednosti, umění komorní souhry a schopnost práce pod tlakem. Zkoušky uváděných děl probíhají během festivalového týdne, ve kterém umělci denně studují skladby a uvádějí rozmanitý koncertní program. 

Jiří Bárta si vybírá špičkové zahraniční i domácí umělce, kteří jsou otevření tomuto velmi náročnému způsobu umělecké tvorby. Letos se nám představí:
Konstantin Lifschitz, Terezie Fialová – klavír
Michaela Káčerková – varhany, Katta – varhany, zpěv
Roman Patočka, Milan Pala – housle  
Karel Untermüller – viola
Jiří Bárta, Petr Nouzovský – violoncello, Jan Hudeček – fagot, Michel Raison – klarinet, Vilém Veverka – hoboj,
Kateřina Javůrková – lesní roh
Tomáš Vybíral – kontrabas
Marek Eben – recitace
Graffovo kvarteto – smyčcový kvartet
Schola Gregoriana Pragensis, David Eben – soubor

Od založení festivalu je festival specifický i svým zaměřením na uvádění skladeb soudobých autorů. Martin Smolka, Miroslav Srnka, Gavin Bryars, Ondřej Kukal, Sophia Gubaidulina, Arvo Pärt, Zygmunt Krauze, Henryk Gorecki, Wojciech Kilar – toto je jen malý výčet skladatelů, jejichž skladby na kutnohorském festivalu zazněly často v české (v případě Smolky světové) premiéře. Tyto skladby jsou dramaturgicky stavěny vedle klasických skladeb, soudobá hudba žije v synergii s klasickou. Tento model se nám osvědčil a troufáme si tvrdit, že jsme takto vychovali početné obecenstvo, které nejen soudobou hudbu akceptuje, ale i aktivně vyhledává.

 

Jiří Bárta:

Vážení posluchači,

festival komorní hudby v Kutné Hoře již pošestnácté přináší napínavé střety skladatelů zřídka hraných proti skladatelům všeobecně řazených do ranku „geniální“. Bohatá posluchačská návštěva minulých festival naznačuje, že tato cesta je správná a není důvod ji opouštět. Navíc je i pro zúčastněné interprety často objevná a obohacující.

Letos jen namátkou, notoricky známé Vivaldiho Quattro Staggione bude soupeřit s ročními obdobími Peterise Vaskse, Schubertův Oktet s Vertigem Olava Berga (poprvé v Česku) nebo Mozartův kvartet s dechovým triem Klementa Slavického.  Klavírista Konstantin Lifschitz po předloňském bezprecedentním a fenomenálním provedení všech klavírních sonát Ludwiga van Beethovena volně navazuje čtyřmi koncerty zahrnujícími jedny z pilířů klávesové tvorby J.S.Bacha včetně Goldbergových variací a Umění fugy. Houslista Milan Pala doplní Bachovský cyklus kompletním provedením houslových Sonát a Partit. Originální programy na míru ušité pro Kutnou Horu přivezou Schola Gregoriana Pragensis s Jiřím Bártou. Katta, varhanice už dlouho popírající žánrové škatulkování, podobně staví program pro chrám sv. Barbory. Jádro festivalu zůstává stejné, umělci na místě zkoušející programy na festivalu interpretované, vyjímečně doplněné o externí ansámbly a sólisty.

Šestnáct koncertů během osmi dnů v Kutné Hoře, ambiciózní projekt.

Láska k hudbě ať vítězí!”

Festival se stal za čtrnáct let neoddělitelnou součástí kulturního dění v regionu a těší se vysoké návštěvnosti z celé republiky i ze zahraničí.

Festival produkčně zajišťuje renomovaná agentura Lotos, s. r.o., která vznikla již v roce 1992 a letos oslaví 30 let od svého založení. Zabývá se organizací koncertů, festivalů a vydáváním CD převážně klasické hudby. V minulosti spolupracovala s mnoha výjimečnými osobnostmi. S Josefem Sukem připravovala v letech 1995 – 2002 cyklus komorních koncertů ve Španělském sále Pražského hradu – „Hradčany hudební“. Lotos natočil 36 nahrávek s Josefem Sukem a zorganizoval s ním i jinými významnými hudebníky mnoho koncertů. Vydal 170 nahrávek převážně klasické hudby. Agentura Lotos spolupracovala s Českou filharmonií, Václavem Neumannem, Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Pražskou komorní filharmonií, Wihanovým kvartetem, Zuzanou Růžičkovou, Magdalenou Koženou, Ludmilou Peterkovou, Vladimírem Mikulkou, Milanem Svobodou, Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým, Hradišťanem, Jiřím Pavlicou, Idou Kelarovou a mnoha dalšími. Od r. 2008 je hlavní náplní agentury příprava a organizace Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora.

Festival je jednou z nejvýznamnějších hudebních událostí v regionu, kterému tak umožňuje uměleckou prezentaci na vrcholné mezinárodní úrovni. Realizace festivalu probíhá ve spolupráci se ZUŠ Kutná Hora, jejíž studenti i učitelé mají možnost sledovat zkoušky, nechat se motivovat či inspirovat. Dále poskytujeme slevy všem studentům, ZTP, důchodcům od 65 let. Studentům z hudebních škol umožňujeme vstup zdarma.

Věříme, že atraktivita a neobvyklá dramaturgie přiláká i letos mnoho posluchačů.

 

Místa konání koncertů

Chrám sv. Barbory – Barborská, Kutná Hora

Kaple Božího těla – Barborská, Kutná Hora

Kostel sv. Jana Nepomuckého – Husova 121/43, Kutná Hora

Kostel Zvěstování Panny Marie – Bohdaneč u Kutné Hory

Kostel sv. Jakuba – Jakubská, Kutná Hora

 

Košík