MFKH 2022 headline
MFKH 2014

Vážení a milí přátelé,

7. ročník Mezinárodního hudebního festivalu v Kutné Hoře předčil naše očekávání. Jiří Bárta i já jsme byli nadšeni atmosférou všech koncertů. Každý měl jinou náladu, jinou dramaturgii, ale společné všem koncertům byly úžasné výkony interpretů a jejich radost z hraní. Letos se představilo návštěvníkům více jak 150 umělců. Jiří Bárta kromě své stálé sestavy (houslisté Martina Bačová, Jakub Fišer, Roman Patočka, violista Karel Untermüller, violoncellista Jakub Tylman, klavíristé Terezie Fialová, Martin Kasík, Konstantin Lifschitz a klarinetista Michel Raison) pozval letos Královéhradecký dětský sbor Jitro, Filharmonii Bohuslava Martinů, kontrabasistu Miroslava Vitouše, zpěváka Dana Bártu a mnoho jiných.

Vysoká návštěvnost svědčí o tom, že festival je již velmi populární. Navštěvují ho nejen místní milovníci kutnohorského festivalu, ale přijíždějí hosté z celé České republiky i ze zahraničí.

7. 6. – kaple Božího těla

První koncert jsme tradičně zahájili festivalovou předehrou při svíčkách v pozdních večerních hodinách. Tohoto koncertu se zúčastnil prezident Václav Klaus a patronka festivalu paní Livia Klausová, velvyslankyně ČR v Bratislavě.

Zazněla skladba šestadvacetiletého českého židovského skladatele Gideona Kleina – Trio pro housle, violu a violoncello, který napsal 2 měsíce před svou předčasnou smrtí v koncentračním táboře Fürstengrube. Dále zazněl Kvartet č. 1 e moll „Z mého života“ Bedřicha Smetany, který zahrálo Bennewitzovo kvarteto. Skladatel byl již v té době velmi nemocný a je jakýmsi účtováním s jeho vlastním životem.

A na závěr zazněl asi největší klenot komorní literatury – Klarinetový kvintet A dur, tzv. „Stadlerův“, který je plný půvabných melodií.

Tyto skladby nám představili houslistka Martina Bačová, violista Karel Untermüller, violoncellisté Jiří Bárta a Jakub Tylman.

Myslím, že za vše mluví dopis, který jsme dostali po koncertě od JUDr. Lubomíra Talandy:
„První dojem z preludia 7.6.14 je opět, stejně jako v minulých letech jenom kladný a mnohoslibný. Vše dopadlo jistě tak, jak bylo zamýšleno. Takhle jsme si to představovali, na tohle jsme vzpomínali a na tohle jsme se těšili. Perfektní, promyšlená dramaturgie, profesionální interpretace, procítěná, schopná přenášet nepřehlédnutelně kladný prožitek a spokojenost muzikantů na posluchače, radost z přítomnosti známých tváří jako sl. Bačové, pánů Untermüllera, Tylmana, Fišera, atd. A nejsilnější emoce preludia? Lahodný a dojímající zvuk klarinetu a potěšení ze hry pana Michela Raisona. Včera jsem tomu pánovi s dojetím záviděl a myslím, že nejen já“.

8. 6. – Zahajovací koncert – chrám sv. Barbory

Druhý koncert byl velmi slavnostní, protože kromě jiného zazněla v chrámu sv. Barbory asi nejznámější a také nejpůvabnější skladba Bohuslava Martinů – Otvírání studánek. Do Kutné Hory poprvé přijel Královéhradecký dětský sbor Jitro (cca 50 dětí) se sbormistrem Jiřím Skopalem.

Koncertu se zúčastnilo mnoho významných hostů, které pozval starosta města KH pan Ivo Šanc: paní Livia Klausová, Zuzana Balážová, primátorka města Kremnica, které udržuje již desítky let partnerství s Kutnou Horou. Dále přijalo pozvání několik velvyslanců a starostů z různých měst ČR.

Tento koncert natáčela Česká televize.

9. 6. – chrám sv. Barbory

Tento koncert byl věnován nejhranějším skladbám W. A. Mozarta a Antonína Dvořáka, který si Mozarta nesmírně vážil. Tato nádherná 2 díla skladatelských velikánů doplnil Smyčcový kvartet Slavomíra Hořínky, který patří k mladší generaci českých skladatelů. Velice zajímavou skladbu nám představilo Bennewitzovo kvarteto.

10. 6. – Galerie Středočeského kraje

Zazněly skladby Erwina Schulhoffa, jehož život skončil v koncentračním táboře ve Wülzburgu. Neuvěřitelné výkony podali houslistka Martina Bačová a violoncellista Jiří Bárta.

Dále nám Bennewitzovo kvarteto představilo jeden z největších smyčcových kvartetů 20. století – „Listy důvěrné“ Leoše Janáčka, které jsou výrazem jeho nenaplněné lásky k o 38 let mladší Kamile Stösslové.

A na závěr večera jsme si vychutnali Kvintet pro klarinet, housle, dvě violy a violoncello B dur, op. 95 Františka Kramáře.

Český rozhlas – Vltava natočila tento program.

11. 6. – Gymnázium Jiřího Ortena

Výjimečně se Jiří Bárta ujal role moderátora, aby v přeplněné aule (450 studentů) přiblížil mladým krásu komorní hudby. Hodinový program se umělcům velmi vydařil a myslím, že i když pro mnohé to bylo první setkání s klasickou hudbou, studenti se nenudili.

11. 6. – chrám sv. Barbory

Tento večer na nás všechny čekaly dva velmi ojedinělé a neopakovatelné koncerty. Jiří Bárta každý rok zařazuje do festivalového programu něco speciálního. V loňském roce to byla úžasná skladba od Pink Floyd – Atom Heart Mother.

Předloni zaznělo Potopení Titaniku od britského skladatele Gavina Bryarse, jehož skladbu Jesus´ Blood Never Failed Me Yet zařadil do programu letos. Ta byla původně nahrána k dokumentárnímu filmu o drsném londýnském pouličním životě. Jeden z bezdomovců zpíval tuto dojemnou náboženskou píseň. Posluchači v KH stejně jako ve světě byli dojati k slzám nebohého bezdomovce (úžasně předvedl Dan Bárta). Kromě festivalového orchestru, kutnohorských sborů USPS Tyl a Gaudeamus a Dana Bárty se představil i jeden z největších světových kontrabasistů Miroslav Vitouš.

A po přestávce nám své umění předvedli Jiří Bárta, Dan Bárta a Miroslav Vitouš. Večerní koncert nazvali SoulSearching. Byl to velmi emocionální zážitek, který posluchači odměnili dlouhým potleskem ve stoje. Kdybychom nemuseli Barboru opustit, asi bychom poslouchali jejich úžasné improvizační umění do pozdních ranních hodin.

12. 6. – kaple Božího těla

Zde muzikanti hrají nejraději, protože je tam úžasná atmosféra podtržená výbornou akustikou. Užili jsme si Straussův sextet z opery Capriccio, třívětý Smyčcový kvartet D moll Vladimíra Sommera. Třetí skladbou tohoto večera byl Klarinetový kvintet B dur, op. 98 Antonína Rejchy, který byl spolužákem Ludwiga van Beethovena. Tento kvintet prozrazuje autorovu nesmírnou melodickou invenci.

13. 6. – chrám sv. Barbory

Tento večer byl změněn program, protože na poslední chvíli nemohla přijet houslistka Corinne Chapelle. Nicméně obrovský úspěch po 2,5 hodinách sklidili Jiří Bárta (violoncello) a Konstantin Lifschitz (klavír), kteří úžasně zahráli všech 5 nádherných sonát pro klavír a violoncello L. van Beethovena.

14. 6. – závěrečný koncert v chrámu sv. Barbory

Tento koncert jsme věnovali památce houslisty Josefa Suka, který byl pravnukem Antonína Dvořáka. V roce české hudby nemohl Jiří Bárta zapomenout na hudbu Antonína Dvořáka. Vyslechli jsme si tři koncertní skladby s orchestrem (Filharmonie Bohuslava Martinů s dirigentem Stanislavem Vavřínkem), líbeznou houslovou romanci (s Romanem Patočkou), klavírní koncert (s Konstantinem Lifschitzem) a konečně jeden z nejoblíbenějších a nejhranějších koncertů všech dob, Violoncellový koncert h moll (s Jiřím Bártou). To bylo skutečné vrcholné zakončení 7. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2014.

Děkujeme všem partnerům festivalu a návštěvníkům.

Alena Turková

Fotoohlédnutí za 7. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2014

Videoreportáž ze 7. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora 2014

Košík