MFKH 2022 headline

Lubomír Kovařík

Trubka

Svá studia započal na konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži ve třídě prof. Lázara Cruze a dále pokračoval na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jiřího Jaroňka. Po jejím absolvování byl od roku 2008 posluchačem Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Vladimíra Rejlka. Téhož roku také úspěšně složil přijímací zkoušky na Landeskonzervatorium Innsbruck – do trumpetové třídy prof. Ericha Rinnera.

Od roku 2007 byl trumpetistou PKF – Prague Philharmonia a později také několik let členem Orchestru Národního divadla v Praze.

Od roku 2019 je 1. trumpetistou a zástupcem vedoucího skupiny v Symfonickém orchestru hl. města Prahy FOK

Dlouhodobě se zabývá i autentickou interpretací staré hudby a spolupracuje s Dresdner Barockorchester a barockensembles Lautten Compagney.

www.fok.cz/cs/lubomir-kovarik

© FOK, Petra Hajská