Michel Raison, Jan Mráček, Lukáš Polák, Kateřina Javůrková, Hamish Milne