MFKH 2022 headline

Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na koncerty v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu https://www.mfkh.cz/obchod/ Nákupem vstupenky vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

Prodej vstupenek je provozován agenturou Lotos spol. s r.o., IČ:45307288, se sídlem Bublíkova 2189/5, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7950., IČ: 45307288, DIČ: CZ45307288. Kontaktní adresou pro zákazníky je:  Ke Stírce 52/1837, Praha 8, 182 00.

Pořadateli akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

Postup při nákupu vstupenek je popsán na webových stránkách www.mfkh.cz. Jsou zde definovány jednotlivé druhy a ceny vstupenek. Zákazník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.

Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Zaplacené vstupné se nevrací.

Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

V případě, že zákazník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení jejich doručení prostřednictvím České pošty na adresu v ČR, budou mu vstupenky po připsání částky na účet 161602504/0600 doručeny jako Obyčejné psaní dle poštovních podmínek České pošty.

Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: lotos@mfkh.cz.

Nákupem vstupenky dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů společností Lotos, spol. s r.o., která shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Lotos, spol. s r.o. si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.