4.6.2019_5_UPS Tyl, studentský sbor Gaudeamu, Z.Licek