6.6.2019_R.Patočka, T.Fialová, J.Bárta_chrám sv.Barbory