Vážení posluchači,

přejeme vám, abyste nový rok 2022 prožili ve zdraví a pohodě! Program 15. ročníku zveřejníme během druhé poloviny ledna.