MFKH 2022 headline

Viktor Darebný

varhany

Hře na varhany se učil nejdříve u MgA. Michala Hanuše. Během maturitního ročníku Gymnázia Jiřího Ortena začal studovat hru na varhany na Konzervatoři Pardubice. Zde absolvoval v roce 2017 ve třídě prof. Josefa Rafaji.

 Od října 2017 je studentem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě odb. as. MgA. Pavla Černého. 

Je korepetitorem Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl v Kutné Hoře, který je nejstarší dosud zpívající sbor na našem území (od r. 1846).

Pravidelně vystupuje na sólových koncertech, ale i jako korepetitor různých hudebních těles a sólistů (např. se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK nebo Komorní filharmonií Pardubice). 

Od ledna 2018 je varhaníkem kutnohorské farnosti (chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba a další). 

 www.viktordarebny.cz

Dan Bárta