Mezinárodní hudební festival Kutná Hora je známý především mezi milovníky klasické hudby jako festival komorní hudby s vytříbenou dramaturgií, kterou připravuje její umělecký ředitel, uznávaný violoncellista, Jiří Bárta. Ten při přípravách klade důraz na princip dramaturgických kontrastů, přičemž se mu daří vytvářet vyváženou kombinaci náročnosti a posluchačské atraktivnosti. Ne jinak tomu bude i letos, kdy se od 4. do 12 června 2022 koná 15. ročník tohoto festivalu, který do Kutné Hory láká hudbymilovné publikum z celé České republiky a ze zahraničí.

Dva roky byl festival zasažený pandemickou situací a s ní souvisejícími opatřeními, která znemožnila účast většiny zahraničních umělců, změny programové i realizační. Letos se festival dostává zpátky do svého tradičního formátu a v rámci týdenní tvůrčí dílny přivítá více než desítku zahraničních a tuzemských hudebních osobností, které se zřídka setkají na jednom pódiu. V Kutné Hoře se v letos v rámci 9 koncertů představí pianisté Piers Lane, Terezie Fialová a Jan Simon, houslisté Dalibor Karvay, Milan Pala, Roman Patočka, Pavel Šporcl, Lenka Torgersen a Miroslav Ambroš, violista Karel Untermüller, klarinetista Michel Raison, fagotista Jan Hudeček, specialisté na tzv. starou hudbu theorbista Jan Krejča, gambisté Michal Rajtmajer a Hana Fleková či varhaník Adam Viktora. Zapojí se též kutnohorský Učitelský pěvecký sbor Tyl a studentský sbor Gaudeamus pod vedením sbormistra Zdeňka Licka.

Od svého založení v roce 2008 si Mezinárodní hudební festival Kutná Hora získal pověst regionální události nadregionálního významu v oblasti komorní hudby v České republice. Od založení je festival specifický svým zaměřením na uvádění děl soudobých autorů vedle klasických skladeb, které zaznívají ve vzájemné synergii. Takový model se za 15 let osvědčil a dopomohl vychovat aktivní posluchačstvo, které soudobou hudbu vyhledává. Festival je atraktivní jak pro poučené publikum, tak i širokou veřejnost, místní nadšence a podporovatele, kteří se k odkazu festivalu dlouhodobě hlásí.

Příkladem letošních nekonformních večerů může být uvedení Symfonie Ejhle člověk! brněnského skladatele Františka Gregora Emmerta (4. 6.), houslových Růžencových sonát Heinricha Ignaze Bibera v kontrastu se skladbami Pascala Dusapina (9. 6.) nebo skladby Erwina Schulhoffa, Víta Zouhara a průkopníka konceptuálního umění či novodadaisty Yvesa Kleina a jeho kultovní, ale zřídka prováděné Monoton – Silence Symfonie v kontrastu s Mozartovým Kegelstatt Triem (11. 6). Zmínku zaslouží uvedení raných preludií Olivera Messiaena v kontrastu s 24 preludiemi Alexandra Scriabina doplněné o původní autorsky zamýšlené scénické osvětlení exponované v chrámu sv. Barbory. Kromě zmiňovaných děl zazní skladby kmenového repertoáru od Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Fréderica Chopina, Felixe Mendelssohna, Césara Francka, Franze Schuberta a barokní repertoár prováděný na autentické nástroje.

MFKH produkčně zajišťuje renomovaná agentura Lotos, s.r.o., která vznikla v roce 1992 a letos oslaví 30 let od svého založení. Festival proběhne v chrámu sv. Barbory, kostele sv. Jana Nepomuckého, kostele sv. Jakuba, kapli Božího těla a v kostele Zvěstování Panny Marie v Bohdanči u Kutné Hory.

Vstupenky jsou v předprodeji na webových stránkách festivalu www.mfkh.cz, v síti Colosseum Ticket a v Informačním centru v Kutné Hoře. Více informací naleznete na www.mfkh.cz, facebook.com/mfkhkutnahora a instagramovém účtu #_mfkh_.