Tradiční předvánoční setkání a koncert u příležitosti slavnostního křtu CD z 11. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, pořádaného agenturou Lotos a violoncellistou Jiřím Bártou, se konalo 13. 12. v sále ZUŠ v Kutné Hoře. Prostřednictvím nového disku, který je poctou klavíristovi Lukáši Vondráčkovi, se mohou milovníci komorní hudby přenést do červnových hudebních večerů v chrámu sv. Barbory. Lukáš Vondráček patří v současné době k nejvýznamnějším a nejžádanějším světovým klavíristům. Jiří Bárta vybral na toto CD Klavírní kusy č. 2 A dur Johannese Brahmse a Sonátu č. 21 B dur po klavír Franze Schuberta.

Kmotry CD byly dvě dámy, paní Livia Klausová a místostarostka Města KH paní Silvia Doušová. 

A vzhledem k tomu, že Lukáš Vondráček byl Kutnou Horou a ojedinělou koncepcí festivalu nadšen, přislíbil, že přijede i příští rok.

V ZUŠ v tomto adventním čase vystoupili violoncellista Jiří Bárta, klavíristka Terezie Fialová a mladí nadějní hudebníci: klavíristka Ayla Bártová a violoncelllista Josef Bárta. Oba od narození navštěvují náš festival a neoddělitelně k němu patří. O to více posluchače  fascinuje jejich hudební vývoj. Oba mají letos za sebou vítězství v několika významných mezinárodních soutěžích.

CD si můžete objednat emailem na lotos@mfkh.cz .

Kutnohorské listy: Článek „Koncert u příležitosti slavnostního křtu CD z 11. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora