Dvojalbum kompletních Beethovenových sonát pro klavír a violoncello vytvořila klavíristka Terezie Fialová spolu s violoncellistou a naším uměleckým ředitelem Jiřím Bártou vzniklo při druhé vlně pandemie covidu.
 
👉 Jak probíhalo natáčení alba, a mnoho dalšího se dozvíte v článku od časopisu Harmonie! https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/terezie-fialova-a-jiri-barta-hudba-nasich-predku-je-tu-naveky-s-nami.html