MHF Kutná Hora uvede 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v podání Konstantina Lifschitze

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora – 14. ročník
21. – 29. 8. 2021

Od 21. do 29. srpna proběhne v ikonických prostorách Kutné Hory 14. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, jehož uměleckým ředitelem je violoncellista Jiří Bárta. Strategie dramaturgických kontrastů a zpřístupnění zřídka uváděného programu, jsou důvodem, proč festival komorní hudby oslovuje místní, kteří berou festival za svůj, i poučené publikum, které za koncerty do Kutné Hory pravidelně přijíždí.

Konstantin Lifschitz a 32 Beethovenových sonát

V letošním roce festivalový tým připravuje výjimečný projekt. Tradiční večerní program doplní podvečerní řada souborného provedení 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v podání Konstantina Lifschitze. Tento významný umělecký počin bude rozdělen do 8 koncertů hned od druhého do posledního festivalového dne, tedy od 22. do 29. srpna a bude probíhat zpravidla v kostele sv. Jana Nepomuckého. „Beethovenovský maraton“ měl původně proběhnout v roce 2020, který patřil oslavám 250. výročí od narození hudebního velikána. Kvůli pandemické situaci jej organizátoři přesunuli na letošní 14. ročník, aby o tento unikátní projekt tuzemští posluchači nepřišli. Přibližně dvanáctihodinový program hraje klavírista kompletně zpaměti a kromě Kutné Hory jej provede již jen v Hong Kongu, v Tokiu a na Taiwanu.

Komorní řada plná kontrastů

Dramaturgie festivalu, stejně jako v loňském roce, staví zejména na účasti předních tuzemských umělců. Jiří Bárta přizval k účasti klavíristy Igora Ardaševa, Terezii Fialovou; houslisty Helenu Jiříkovskou, Pavla Šporcla a Petra Zdvihala; hobojistu Viléma Veverku, a mnoho dalších umělců, kteří se většinou věnují sólové hře a jen zřídka se setkají na jednom pódiu. Formát několikadenní tvůrčí dílny, při níž umělci tráví čas v Kutné Hoře přípravou společných programů, je festivalovým specifikem.

Kromě autorů klasické hudební literatury v programu zazní díla méně uváděných autorů a skladatelů 20. století – letos tomu bude zejména 26. 8. v rámci programu Agnus Dei. Zazní skladby Jana Klusáka, Samuela Barbera, Henryka Góreckého, Miloslava Kabeláče a Peterise Vaskse. Koncert je věnovaný vzpomínce na výjimečnou houslistku a dlouholetou oporu MHF Kutná Hora Corinne Chapelle, která v březnu letošního roku podlehla těžké nemoci.

Barokní hudba bude 24. 8. rezonovat kaplí Božího těla v programu Barocco goes to Kutná Hora, kde se mimo jiné představí theorbista Marek Kubát a flétnistka, zakladatelka souboru Collegium Marianum a odbornice na starou hudbu Jana Semerádová. Koncerty komorní hudby Jiří Bárta tradičně propojuje a doplňuje o projekty na hranici žánrů. Letos zařadil Bachovu kantátu Ich habe genug (Mám dostatek) pro sólový bas, hoboj a smyčce propojenou s epickou básní Arnošta Lustiga nazvanou Kantáta – tanec šílených. V hudebně-lyrickém pásmu v režii Evy Lustigové doprovodí přednes Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse a Viléma Udatného basista Jaromír Nosek, hobojista Vilém Veverka a soubor Barocco sempre giovane.

Festival rozezní prostory chrámu sv. Barbory, kostelu sv. Jana Nepomuckého, kaple Božího těla a kostelu Zvěstování Panny Marie v Bohdanči u Kutné Hory. Vstupenky jsou nyní v předprodeji na webových stránkách festivalu www.mfkh.cz, v síti Colosseum Ticket a v Informačním centru v Kutné Hoře.

Více informací naleznete na www.mfkh.cz, facebook.com/mfkhkutnahora a instagramovém účtu #_mfkh_

cc: Michal Kobrle