4.6. koncert v chrámu sv. Barbory patřil klavíristce Terezii Fialové, houslistovi Romanovi Patočkovi, violoncellistovi Jiřímu Bártovi a Milanovi Palovi (tento večer hrál na violu).

Večer zahájili Klavírním triem Petra Ebena, velmi náročným dílem, kterého se hudebníci zhostili opravdu bravůrně a nikoho z posluchačů nenechali bez emocí. Tito umělci skladatelovo dílo propagují velmi často.

Tento večer byl nazván Wimbledon 1973 podle skladby Ondřeje Kukala, který byl fascinován výkonem Jana Kodeše a jako hudební téma svého kvartetu použil výsledků jednotlivých setů – sexta-prima, nona-oktáva, sexta-tercie. Tento kvartet se nehraje často a tak návštěvníci byli velmi zvědaví a plní očekávání, které se více než naplnilo. Skladba byla plná překvapení a také humoru, což bylo odměněno obrovským potleskem.

A na závěr Bedřich Smetana, kterému se letos festival věnuje nejvíce (200. výročí narození). Inspirace pro jeho Klavírní trio g moll byla veskrze osobní.  Smrt mu odvedla hned 3 z 4 jeho malých dcer. Virtuózní a velmi citlivé provedení hluboce zasáhlo návštěvníky v chrámu sv. Barbory.

Děkujeme za krásný večer!