Atmosféru červnového odpoledního koncertu, kdy se Josef Somr vtělil do Leoše Janáčka udržujícího kontakt se svou múzou Kamilou Stösslovou prostřednictvím vřelých dopisů, si budete moci připomenout na připravovaném CD z 12. ročníku festivalu. Jeho milovanou ztvárnila klavíristka Terezie Fialová tóny, v tomto případě, sólového nástroje.

Snad každý velký umělec, ať spisovatel, malíř, básník či skladatel, měl svou múzu, ideální bytost splňující nejvyšší nároky tvůrce. Také Leoši Janáčkovi vstoupila v posledních jedenácti letech do života taková múza. A to nikterak éterická: byla to právě její tělesnost, kyprost, živost, co autora Její pastorkyně, Káti Kabanové, Lišky Bystroušky či orchestrálních rapsodie Taras Bulba nebo Symfonietty na Kamile Stösslové, mladší o osmatřicet let, tolik přitahovalo. „Prudkost, a výbojnost, pohyb, změna, v tom rád žiji. Tos Ty, Tvá povaha, ku které lnu,“ píše zamilovaný skladatel. „Vím, že je nemyslitelno já bez Tebe,“ osmělí se bělovlasý génius po několika letech, kdy si v korespondenci vykají.

Janáček potřeboval inspiraci a ta se kromě Kamilina portrétu na jeho psacím stole živila hlavně fantazií. Korespondence bylo při sporadických setkáních obou (manželstvím vázaných) přátel to jediné, co Janáčkův vztah ke Kamile udržovalo v ustavičné intenzitě. Jeho dopisy jsou vášnivé, plné naděje na setkání a společně strávené dny. „ Moje Kamila je paní, velitelkou, zbožňovanou ženou, slunéčkem i hvězdičkou, přáním prvním a posledním, touhou jedinou – mou!“ Z Janáčkova vztahu ke Kamile se bezprostředně zrodilo několik skladeb. Tou, která odráží jeho touhy nejvýrazněji, je smyčcový kvartet č. 2. „Nejsem svůj, nejsem zcela Tvůj! Ó, jak já jednou vzlétnu a najdu cestu! Tak rád bych vesele psal, ale teď nemohu. Víš, po namáhavé práci nemohu. Skladbu jsem nazval ,Listy důvěrné‘. Nedávám své city napospas hlupákům.“  /Dita Hradecká/

Na CD vyjdou klavírní skladby Leoše Janáčka hrané Terezií Fialovou a úryvky z dopisů Leoše Janáčka čtené Josefem Somrem.

Živý záznam z koncertu 2.6.2019 v Jezuitské koleji GASK vyjde na CD asi v polovině prosince, můžete si jej předobjednat emailem na lotos@mfkh.cz .

Josef Somr, Terezie Fialová