Jiří Bárta:

Vážení posluchači,

festival komorní hudby v Kutné Hoře již pošestnácté přináší napínavé střety skladatelů zřídka hraných proti skladatelům všeobecně řazených do ranku „geniální“. Bohatá posluchačská návštěva minulých festival naznačuje, že tato cesta je správná a není důvod ji opouštět. Navíc je i pro zúčastněné interprety často objevná a obohacující.

Letos jen namátkou, notoricky známé Vivaldiho Quattro Staggione bude soupeřit s ročními obdobími Peterise Vaskse, Schubertův Oktet s Vertigem Olava Berga (poprvé v Česku) nebo Mozartův kvartet s dechovým triem Klementa Slavického. Klavírista Konstantin Lifschitz po předloňském bezprecedentním a fenomenálním provedení všech klavírních sonát Ludwiga van Beethovena volně navazuje čtyřmi koncerty zahrnujícími jedny z pilířů klávesové tvorby J.S.Bacha včetně Goldbergových variací a Umění fugy. Houslista Milan Pala doplní Bachovský cyklus kompletním provedením houslových Sonát a Partit. Originální programy na míru ušité pro Kutnou Horu přivezou Schola Gregoriana Pragensis s Jiřím Bártou. Katta, varhanice už dlouho popírající žánrové škatulkování, podobně staví program pro chrám sv. Barbory. Jádro festivalu zůstává stejné, umělci na místě zkoušející programy na festivalu interpretované, vyjímečně doplněné o externí ansámbly a sólisty.

Šestnáct koncertů během osmi dnů v Kutné Hoře, ambiciózní projekt.

Láska k hudbě ať vítězí!”