Milí přátelé,

představujeme vám program čtrnáctého ročníku MHF Kutná Hora. Jsme optimističtí – věříme, že s příchodem léta se opatření rozvolní natolik, že bude možné koncerty realizovat a že se od 5. do 13. června všichni ve zdraví setkáme v Kutné Hoře. V minulém roce jste nás podpořili vysokou návštěvností – přišlo vás bezmála 2000 –, čehož si vážíme a srdečně vám za váš zájem děkujeme. Doufáme, že vás i letošní program nadchne a svou účastí podpoříte nejen festival, ale i umělce, kteří jsou již téměř rok bez možnosti vystupovat a pro které bude možnost hrát naživo před publikem největší odměnou.

Dramaturgie festivalu stejně jako v loňském roce staví zejména na účasti předních tuzemských umělců. Umělecký ředitel festivalu Jiří Bárta přizval k účasti členy Škampova kvarteta, klavíristy Igora Ardaševa, Terezii Fialovou, houslisty Jana Mráčka a Matouše Pěrušku, hobojistu Viléma Veverku, violistu Karla Untermullera a mnoho dalších umělců, kteří budou po celý festivalový týden připravovat program večerních koncertů. Kromě autorů klasické hudební literatury v programu zazní díla zřídka uváděných autorů, letos tomu bude zejména 10. 6. v rámci programu AGNUS DEI. Barokní hudba bude 7. 6. rezonovat v kapli Božího těla v programu BAROCCO GOES TO KUTNÁ HORA, kde se mimo jiné představí theorbista Jan Krejča a flétnistka, zakladatelka souboru Collegium Marianum a odbornice na starou hudbu Jana Semerádová. 

Jako mezižánrový projekt letos plánujeme uvést Bachovu kantátu Ich habe genug (Mám již všeho dost) pro sólový bas, hoboj a smyčce propojenou s epickou básní Arnošta Lustiga (v recitaci Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse a Viléma Udatného) nazvanou „Kantáta – tanec šílených“. Tématem je smrt jako vysvobození ze světa prostoupeného bídou a zoufalstvím a je obžalobou nejhrůznějšího zločinu v historii lidstva.

Vrcholem festivalové dramaturgie je samostatný cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v mistrovské interpretaci Konstantina Lifschitze. Program jsme ze známých důvodů přesunuli z minulého roku, který patřil oslavám 250. výročí od Beethovenova narození. Tento významný umělecký počin bude rozdělen do 8 podvečerů hned od druhého do posledního festivalového dne, tedy od 6. do 13. června. Máme se vskutku na co těšit.

Během 14. ročníku MHF Kutná Hora budete mít možnost navštívit 16 komorních programů ve svébytné dramaturgii Jiřího Bárty. Více o programu a předprodej vstupenek naleznete na našich webových stránek a na festivalovém facebooku.

Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se na shledání v Kutné Hoře,

tým MHF Kutná Hora