Tradiční předvánoční setkání a koncert u příležitosti slavnostního křtu CD z 12. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, pořádaného agenturou Lotos a violoncellistou Jiřím Bártou, se konalo 18. 12. 2019 v sále ZUŠ v Kutné Hoře. Nový disk je poctou Leoši Janáčkovi.

Milostné dopisy Leoše Janáčka Kamile Stösslové, přesněji ty z půlroku před skladatelovou smrtí, inspirovaly festivalový koncert 2.6.2019 zaznamenaný na letošním CD. Legendu českého herectví Josefa Somra jako stárnoucího Leoše Janáčka a klavíristku Terezii Fialovou jako skladatelovu mladistvou múzu Kamilu dělí podobný věkový rozdíl. Co je však spojuje, je vášeň projevu, cítění fráze a pokora k textu.

Příběh skladatele, který ke sklonku svého života přepisuje hudební dějiny svými originálními skladbami plnými zvláštních kombinací krásy, smutku, vzdoru a nostalgie.

Kmotry CD byli herec Josef Somr a starosta města Kutná Hora pan Josef Viktora. 

V ZUŠ v tomto adventním čase vystoupili violoncellista Jiří Bárta, klavíristka Terezie Fialová, herec Josef Somr a mladí nadějní hudebníci a děti Jiřího Bárty: klavíristka Ayla Bártová a violoncelllista Josef Bárta.

CD si můžete objednat emailem na lotos@mfkh.cz .